Berichten vanuit de Huisartsenpraktijk


Update Covid 19 vaccinaties

DONDERDAG 18 MAART Vaccinatie AstraZeneca mag weer verder

Het ministerie van VWS heeft  bekendgemaakt(externe link) dat de vaccinaties met AstraZeneca weer mogen worden voortgezet. Het besluit van VWS volgt op de beoordeling van het Europese medicijnagentschap EMA. Zij hebben de meldingen onderzocht en gemeld dat(externe link):

  • zij beoordeelt dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin zwaar opwegen tegen de risico’s van een mogelijke link van het vaccin met zeldzame vormen van trombose.
  • er een samenhang zou kunnen zijn tussen het vaccin en deze zeldzame vormen, maar dat dat nog niet is aangetoond.
  • dat het vaccin niet een groter risico geeft op bloedproppen (trombose) in algemene zin.
  • er geen bewijs is dat er een probleem is met specifieke batches of productielocaties van het vaccin.

Vaccinatie tegen COVID-19 gepauzeerd

De vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca is van 15 t/m 28 maart stilgelegd door het ministerie van VWS. In het buitenland hebben een aantal personen na vaccinatie klachten zoals trombose gemeld. Het is op dit moment niet duidelijk of dit door het AstraZeneca-vaccin komt. Dit wordt in de komende twee weken nader onderzocht in Europa.

Ik ben met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd, wat moet ik nu doen?

Als u geprikt bent met het AstraZeneca-vaccin en heeft u geen klachten gehad, dan is er geen reden tot zorg. Alleen als u kort geleden geprikt bent en u krijgt na drie dagen (weer) ziekteverschijnselen met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid, dan luidt het advies om direct contact op te nemen met uw huisarts.

-> klik hier voor meer informatie over De prik van AstraZeneca en de bijwerkingen <- 

Heeft u nog vragen over dit besluit?

U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar) of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.Corona Vaccinaties

Vanaf 29 januari is de GGD gestart met het gefaseerd, op basis van leeftijd, uitnodigen van patiënten van 85-89 jaar oud voor de Corona vaccinatie.

Vanaf 5 februari tot en met begin maart zullen zij ook op dezelfde wijze de 80-84 jarigen gefaseerd uitnodigen.

De huisartsenpraktijk krijgt bericht wanneer en wie wij mogen gaan vaccineren.

Vanaf 13 maart gaan wij vanuit de huisartsenpraktijk starten met het vaccineren van alle personen geboren in 1956 en 1957 en vanaf 30 maart alle personen geboren in 1958.

Als u in aanmerking komt voor de vaccinatie dan ontvangt u van ons een uitnodiging.

Mochten wij meer informatie krijgen dan zetten wij dat hier op onze website.

Voor meer informatie kijkt u op https://www.coronavaccinatie.nl/

https://www.thuisarts.nl/corona/ik-denk-erover-om-prikken-tegen-corona-te-halen#wat-zijn-de-bijwerkingen-van-een-prik-tegen-corona/

of belt u met 0800 – 1351.Wij hebben hieronder belangrijke informatie over het Covid vaccin voor u samengevat.

Wanneer u op de onderstaande link klikt, kunt u het bestand openen:

-> Brief Informatie over het AstraZeneca Vaccin <-

Belangrijke Mededeling Corona:

We krijgen veel vragen over het uitschrijven van een verklaring omtrent het niet dragen van een mondkapje.

Wij hanteren de regels van de Landelijke Huisartsen Vereniging en schrijven daarom geen verklaring uit.

U kunt alle benodigde informatie over het niet dragen van een mondkapje vinden op onderstaande websites zodat u de praktijk hierover niet hoeft te bellen of te bezoeken.

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/corona-212-het-laatste-nieuws-voor-huisartsen

https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt#item1

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/files/uitzonderingskaart-mondkapjes.pdfOPEN: inzage in uw eigen medisch dossier bij de huisarts                                                   

Sinds 31 augustus 2020 kunt u uw medisch dossier zelf online bekijken.
In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld:
• het advies van de huisarts
• de uitslagen van een onderzoek
• de lijst met uw medicijnen
Op uw eigen computer kunt u thuis deze gegevens over uw gezondheid zien. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.
Wilt u de gegevens over uw gezondheid online bekijken? Dat kunt u doen als u ingelogd bent in de patiëntenomgeving :
https://hypericon.uwzorgonline.nl/inloggen-en-registratie/app/
Hier kunt u een account aanmaken. Na het invullen van uw gegevens drukt u op verzenden. Zodra uw account is geactiveerd krijgt u een bericht en kunt u inloggen. In deze patiëntenomgeving kunt u dan uw medisch dossier inzien, maar ook een herhaalrecept aanvragen.
Lukt het niet online dan is het ook mogelijk om de assistente te bellen. Als u aangeeft dat u gebruik wenst te maken van het portaal dan kan zij de aanvraag in gang zetten nadat ze uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer heeft gevraagd. Daarna ontvangt u een e-mail met een link. Met deze link ontvangt u een code via een sms en deze voert u in op de geopende pagina. U maakt een zelfgekozen wachtwoord aan en u kunt inloggen in het portaal.
Zijn uw gegevens veilig?
Alleen de huisarts, de medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf kunnen uw gegevens zien. Andere mensen kunnen uw gegevens niet zien. U ziet uw medische gegevens alleen nadat u veilig inlogt.
Uw gegevens zijn persoonlijk. Geef uw inloggegevens nooit aan anderen.

Voor meer informatie over het recht op inzage in uw dossier kunt u kijken op de website www.open-eerstelijn.nl/patient

Met vriendelijke groet,

Huisartsenpraktijk Hypericon
De VVR / CVRM Controle

Neemt u deel aan het VVR/CVRM zorgprogramma via de POH somatiek?

Per 2021 wordt u voor de controle van bloed en urineonderzoek op hart- en vaatziekten

niet meer opgeroepen in september, de nieuwe oproep wordt verstuurd in uw geboortemaand.