Praktijkondersteuners

De Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheids Zorg (afkorting POH-GGZ) bieden snel en in een vertrouwde omgeving binnen de huisartsenpraktijk hulp aan patiënten. Ze verlenen zorg aan patiënten met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problemen. Denk aan een gesprek, luisterend oor, meedenken, ontvangen van feedback, inzicht in patronen, oefeningen doen, praktische tips en online behandelingen. Op het spreekuur begeleiden ze patiënten op weg naar herstel of naar een geschikt vervolgtraject. De POH-GGZ is toegankelijk voor iedereen via uw huisarts.

De Praktijkondersteuner Huisarts Somatiek (POH-S) is een verpleegkundige, die verantwoordelijk is voor de organisatie en de controles van chronische aandoeningen zoals suikerziekte, chronische longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Daarnaast is ze gespecialiseerd in wondbehandeling en heeft ze een belangrijke taak in het begeleiden van ouderen en complexe ziektebeelden.

Contact

  • Bezoek het Centrum
    Berg en Dalseweg 83, Nijmegen

Aleyt Hamerslag

POH-GGZ

Werkdagen: donderdag

024 323 46 56

In 1995 heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Nijmegen afgerond. Vervolgens de propedeuse aan de Universiteit voor Humanistiek afgerond en toen ben ik gaan werken binnen de Kinderpsychiatrie. Later binnen GGZ Oost Brabant, Centrum voor Psychisch Herstel. Daar heb ik de opleiding tot Cognitief en Gedragtherapeutisch Medewerker gedaan en ben ik geaccrediteerd door de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT).

Ik werk nu reeds 6 jaar als Praktijkondersteuner-GGZ en heb de opleiding POH-GGZ afgerond aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Recent heb ik de opleiding Acceptence en Commitment Therapy gevolgd.

Het concept waarbij de hulp in de huisartsenpraktijk wordt aangeboden, laagdrempelig en dichtbij huis voor de patiënt,  speekt me aan.

Het werken met mensen heeft me altijd gegrepen. Luisteren en stil staan bij waar de ander staat en samen kijken wat er speelt. Gevoelens en gedachten duiden en zo inzicht verkrijgen. Soms ook praktisch meedenken en zaken oppakken en plannen maken.

Mayke Vermeulen 

POH-GGZ

Werkdagen: maandag

024 323 46 56

.

Daniëlle

POH Somatiek en wondverpleegkundige

Werkdagen: dinsdagochtend

024 323 46 56

Ingrid Beck

POH Somatiek en Ouderenzorg

Werkdagen: dinsdagmiddag en donderdag

024 323 46 56

Als praktijkondersteuner Chronische zorg en ouderenzorg ben ik er in de huisartsenpraktijk om de  mensen met chronische zorg zoals diabetes, hart- en vaatziekte en longziekte te begeleiden, coachen en een passende behandeling te bieden.  Ik werk inmiddels vele jaren bij en voor huisartsen en heb zo de patiënten ouder zien worden. En hierbij dus ook alle zorgen rondom ouder worden/ ziektes en achteruitgang waargenomen. Door deze verandering bij de mensen waarmee ik werk ben ik mijzelf gaan specialiseren in de ouderzorg in de huisartsenpraktijk en ben nu al enige jaren afgestudeerd als Praktijkondersteuner Geriatrie en Gerontologie.  Zo hebben ouderen met meerdere aandoeningen een vast aanspreekpunt . En is een huisbezoek is vaak mogelijk.