Praktijkondersteuners

Als Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheids Zorg (afkorting POH-GGZ) bieden we snel en in een vertrouwde omgeving binnen de huisartsenpraktijk hulp aan patiënten. We verlenen zorg aan patiënten met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problemen. Denk aan een gesprek, luisterend oor, meedenken, ontvangen van feedback, inzicht in patronen, oefeningen doen, praktische tips en online behandelingen. Op het spreekuur begeleiden we patiënten op weg naar herstel of naar een geschikt vervolgtraject. De POH-GGZ is toegankelijk voor iedereen via uw huisarts.

– De POH-somatiek is een verpleegkundige, die verantwoordelijk is voor de organisatie en de controles van chronische aandoeningen zoals suikerziekte, chronische longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Daarnaast is ze gespecialiseerd in wondbehandeling en heeft ze een belangrijke taak in het begeleiden van ouderen en complexe ziektebeelden.

Contact

  • Bezoek het Centrum
    Berg en Dalseweg 83, Nijmegen

Aleyt Hamerslag

POH-GGZ

Werkdagen: dinsdag- en donderdagochtend

024 323 46 56

Charlotte van den Heuvel

POH-GGZ

Werkdagen: dinsdagmiddag en woensdag

024 323 46 56

Daniëlle

POH Somatiek

Werkdagen: dinsdag en donderdag

024 323 46 56