Praktijkondersteuners

Als Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheids Zorg (afkorting POH-GGZ) bieden we snel en in een vertrouwde omgeving binnen de huisartsenpraktijk hulp aan patiënten. We verlenen zorg aan patiënten met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problemen. Denk aan een gesprek, luisterend oor, meedenken, ontvangen van feedback, inzicht in patronen, oefeningen doen, praktische tips en online behandelingen. Op het spreekuur begeleiden we patiënten op weg naar herstel of naar een geschikt vervolgtraject. De POH-GGZ is toegankelijk voor iedereen via uw huisarts.

– De POH-somatiek is een verpleegkundige, die verantwoordelijk is voor de organisatie en de controles van chronische aandoeningen zoals suikerziekte, chronische longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Daarnaast is ze gespecialiseerd in wondbehandeling en heeft ze een belangrijke taak in het begeleiden van ouderen en complexe ziektebeelden.

Contact

  • Bezoek het Centrum
    Berg en Dalseweg 83, Nijmegen

Aleyt Hamerslag

POH-GGZ

Werkdagen: dinsdag- en donderdagochtend

024 323 46 56

In 1995 heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Nijmegen afgerond. Vervolgens de propedeuse aan de Universiteit voor Humanistiek afgerond en toen ben ik gaan werken binnen de Kinderpsychiatrie. Later binnen GGZ Oost Brabant, Centrum voor Psychisch Herstel. Daar heb ik de opleiding tot Cognitief en Gedragtherapeutisch Medewerker gedaan en ben ik geaccrediteerd door de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT).

Ik werk nu reeds 6 jaar als Praktijkondersteuner-GGZ en heb de opleiding POH-GGZ afgerond aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Recent heb ik de opleiding Acceptence en Commitment Therapy gevolgd.

Het concept waarbij de hulp in de huisartsenpraktijk wordt aangeboden, laagdrempelig en dichtbij huis voor de patiënt,  speekt me aan.

Het werken met mensen heeft me altijd gegrepen. Luisteren en stil staan bij waar de ander staat en samen kijken wat er speelt. Gevoelens en gedachten duiden en zo inzicht verkrijgen. Soms ook praktisch meedenken en zaken oppakken en plannen maken.

Charlotte van den Heuvel

POH-GGZ

Werkdagen: woensdag

024 323 46 56

Mijn achtergrond is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Ik ben eerder ruime tijd werkzaam geweest in de GGZ in een setting met patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Daarnaast werk ik vanaf 2008 in diverse huisartsenpraktijken als POH-GGZ. Ik heb veel ervaring met mindfulness opgedaan en pas dat toe.

Daarnaast gebruik ik regelmatig technieken uit de cognitieve gedragstherapie.

Deze functie spreekt mij erg aan door de diversiteit, zowel van de patiënten als van de problematiek. Mijn werkwijze wordt gekenmerkt door betrokkenheid en optimisme. Ik vind het belangrijk om samen met de patiënt de doelen helder te krijgen. Er is aandacht in de gesprekken voor de dingen die kracht geven, we kijken naar het versterken/ (weer) oppakken ervan. En soms is het zinvol te ondersteunen bij het accepteren van omstandigheden. Iedereen heeft wat anders nodig voor het (her)vinden van de balans. Verandering vergt een actieve inzet van de patiënt. Voor mij is het een interessante uitdaging hierbij te ondersteunen.

Daniëlle

POH Somatiek

Werkdagen: dinsdagochtend

024 323 46 56

Ingrid Beck

POH Somatiek

Werkdagen: dinsdagmiddag en donderdag

024 323 46 56