Praktijkondersteuners GGZ

Als Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheids Zorg (afkorting POH-GGZ) bieden we snel en in een vertrouwde omgeving binnen de huisartsenpraktijk hulp aan patiënten. We verlenen zorg aan patiënten met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problemen. Denk aan een gesprek, luisterend oor, meedenken, ontvangen van feedback, inzicht in patronen, oefeningen doen, praktische tips en online behandelingen. Op het spreekuur begeleiden we patiënten op weg naar herstel of naar een geschikt vervolgtraject. De POH-GGZ is toegankelijk voor iedereen via uw huisarts.

– De POH-somatiek is een verpleegkundige, die verantwoordelijk is voor de organisatie en de controles van chronische aandoeningen zoals suikerziekte, chronische longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Daarnaast is ze gespecialiseerd in wondbehandeling en heeft ze een belangrijke taak in het begeleiden van ouderen en complexe ziektebeelden.

– De POH-GGZ (GGZ: geestelijke gezondheidszorg) – een relatief nieuwe functie – is een hulpverlener waarmee u gesprekken kan voeren op een manier zoals u dat van de huisarts gewend bent. Het doel kan zijn samen te zoeken naar een juiste behandelaar of om na een paar gesprekken een situatie voor u duidelijker te krijgen. Ook kan de POH-GGZ u langere tijd begeleiden of zo nodig behandelen.

Vergoeding
Basis zorgverzekering

Contact

  • Bezoek het Centrum
    Berg en Dalseweg 83, Nijmegen

Aleyt Hamerslag

Praktijkondersteuner

Werkdagen: dinsdag- en donderdagochtend

024 323 46 56

Judith Post

Praktijkondersteuner

Werkdagen: woensdag

024 323 46 56

Daniëlle

POH Somatiek

Werkdagen: dinsdag en donderdag

024 323 46 56