Nieuws

Vacature POH Somatiek – 16 uur per week

Huisartsenpraktijk Hypericon zoekt een Praktijk Ondersteuner Somatiek.

Ben jij op zoek naar een fijne werkplek voor 16 uur per week in een kleine stadspraktijk in Nijmegen Oost? Kom dan kennis maken

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die het fijn vindt om de diversiteit van het POH-schap uit te oefenen. Kenmerken van de praktijk zijn de nadruk op leefstijl, positieve gezondheid en alles wat met een groeiende populatie ouderen te maken heeft.   

Wij bieden een mooie rustieke werkomgeving, een warm team en patiënten die veelal zoeken naar de invloed van de eigen leefstijl op gezondheid.

Ben je benieuwd naar ons en wil je een afspraak plannen stuur dan je CV en motivatie vóór 15-06-2024 naar:

huisartsen@hypericon.nl

Huisartsen team Hypericon

Berg en Dalseweg 83

6522 BC Nijmegen

024-3234656

Steunfonds

Bij het bestuur van de Stichting tot Bevordering va de Antroposofische Geneeskunst (S.T.A.G.) is een STEUNFONDS in beheer. Het behelst een fonds, bestaande uit vrijwillige bijdragen.

Deze bijdragen worden aangewend ten behoeve van

  • Het mogelijk maken van behandelingen die arts, therapeut én patiënt noodzakelijk achten, maar door patiënt niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden betaald
  • Studietoelagen, daar waar het uit oogpunt van antroposofische zorg zinvol is om aanvullende bekwaamheden te ontwikkelen
  • Bijzondere projecten. De Stichting kan deze kosten niet alleen dragen en het bestuur vindt het principieel onjuist, wanneer deze items, verdisconteerd in huur of servicekosten, door de medewerkers moeten worden opgebracht. Te meer omdat de antroposofische/integratieve benadering van ziekte meer tijd van de medewerkers vraagt dan in de tarieven van zorgverzekeraars is verdisconteerd. Als een huisarts van Hypericon zo’n behandeling zeer gewenst acht en de patiënt aantoonbaar niet in staat is die behandeling te betalen, kan hij/zij en beroep doen op het Steunfonds. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld en geregeld toegewezen. In het verleden kregen bij Hypericon aangesloten gezinnen met enige regelmaat het verzoek om een vrijwillige bijdrage aan dit steunfonds. De AVG-wet maakte het echter onmogelijk om u persoonlijk aan te schrijven.Ofschoon er door een aantal donateurs nog steeds steun wordt gegeven aan het fonds, blijkt het aantal toegewezen aanvragen hoger dan de inleg. Middels dit schrijven willen wij u toch weer vragen een vrijwillige bijdrage te storten op NL56INGB 0003 597 906 t.n.v. S.T.A.G. Dit uit solidariteit met hen die het antroposofisch/integratieve gedachtegoed aanhangen, maar de behandelingen niet kunnen betalen. Bovendien om het antroposofisch/integratieve karakter van Hypericon te bewaren en uit te bouwen.                                                                                                                                                                                                                                                                         Dank namens hen die het nodig hebben, voorzitter STAG

DISCLAIMER: OVER UW MEDISCHE KOSTEN

Beste patiënten,

Op deze plek willen we U vertellen hoe de verantwoordelijkheden liggen ten aanzien van kosten.

Wij zijn gezondheidszorgverleners en denken met u na, wat het meest passende is om te doen, voor uw situatie. De daaraan verbonden kosten zijn vervolgens uw verantwoordelijkheid. Soms kunnen we u waarschuwen, dat iets niet vergoed wordt en erg duur is, maar vaak zijn we ook niet op de hoogte, en hebben alleen de medische argumenten de aandacht.

Bij deze willen wij er u op wijzen, dat eventueel te maken kosten als gevolg van een verwijzing (voor bijvoorbeeld aanvullend onderzoek of naar een fysiotherapeut, psycholoog of specialist) of een recept, geheel bij u als patiënt liggen.

Meestal zal dit geen probleem zijn, maar omdat het een enkele keer wel een probleem was, geven wij het bij deze aan.