Nieuws2020-05-12T15:49:25+02:00

Nieuws

   Huisarts Floris van den Berg

Sinds ik in 2012 huisarts werd, heb ik op veel verschillende plekken gewerkt, als (waarnemend) huisarts in Nijmegen en omstreken en als expeditie-arts in veel verre landen op alle 7 continenten.

Zo werkte ik als scheepsarts in Siberië en Groenland, als expeditie arts in de jungle van Belize, op hoogte in Peru, Nepal en Tanzania, verbleef ik als onderzoeksarts 14 maanden op een basis op Antarctica en meest recent samen met mijn vriendin in een klein ziekenhuis in Papua Nieuwe Guinea.

Veel verschillende omstandigheden met vaak veel verschillende ziektebeelden. Het meest fascinerende blijf ik echter de mens vinden, en daarbij de ziekte, of daardoor de ziekte. Op veel plekken merk ik dat de aandacht vooral op de ziekte is gericht, en het wel of niet hebben van ziekte.

Het “waarom” van de ziekte fascineert mij echter meer, want die vraag is eigenlijk veel interessanter. Het waarom is soms best gemakkelijk, bijvoorbeeld als het gaat om ongezonde gewoontes, maar soms ook erg complex en die afwisseling bevalt me goed.

Vanaf half april ben ik als waarnemend huisarts voor de patiënten van dokter Marjan Meddens beschikbaar.

Floris van den Berg, huisarts

Werkdagen: maandag, woensdag


Coronavirus

Kijk voor informatie eerst op thuisarts.nl  daar staat wat u moet doen, zie onderstaande links:

Heeft u algemene vragen over het coronavirus?   Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM 0800-1351

of zie onderstaande links: 

Bent u ziek en mogelijk besmet met het coronavirus? Kom NIET naar de praktijk maar neem telefonisch contact met ons op. Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus.

De maatregelen omtrent het Corona virus hebben op ons allen een groot effect. Heeft u vragen of zorgen die u graag zou delen dan kunt u speciaal hiervoor onderstaande website raadplegen. U krijgt dan contact met een psycholoog om uw vragen over corona te bespreken. Deze website is niet voor medische vragen over het corona virus.

iPractice & Corona – Psychologische Hulp

U bent natuurlijk ook welkom om een afspraak te maken bij de Praktijkondersteuners GGZ van Hypericon voor deze vragen. Zij houden hiervoor telefonisch spreekuurLongklachten?

Bekijk deze tip van onze uitwendige therapeuten.


Receptie Marjan Meddens geannuleerd

Vanwege het coronavirus zien we ons helaas genoodzaakt de geplande afscheidsreceptie van Marjan Meddens

te annuleren. Marjan zal wel per 1 april stoppen als vaste huisarts van Hypericon.

Wij willen u vragen uw persoonlijke kaartjes etc. voor 1 april aan de praktijk op te sturen, zodat Marjan deze toch in ontvangst kan nemen.

Wij houden u via deze website op de hoogte van een eventuele nieuwe datum. Wilt u daarom de komende tijd de website in de gaten houden voor verdere informatie.

U kunt vragen hierover per mail aan Wilmy Seykens of Karin van Dijk stellen. Dringend verzoek hierover GEEN contact op te nemen met de assistentes. Zij zijn enkel beschikbaar voor medische vragen en reeds overbelast vanwege het coronavirus.

Met dank voor uw begrip.Steunfonds

Bij het bestuur van de Stichting tot Bevordering va de Antroposofische Geneeskunst (S.T.A.G.) is een STEUNFONDS in beheer. Het behelst een fonds, bestaande uit vrijwillige bijdragen.

Deze bijdragen worden aangewend ten behoeve van

  • Het mogelijk maken van behandelingen die arts, therapeut én patiënt noodzakelijk achten, maar door patiënt niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden betaald
  • Studietoelagen, daar waar het uit oogpunt van antroposofische zorg zinvol is om aanvullende bekwaamheden te ontwikkelen
  • Bijzondere projecten. De Stichting kan deze kosten niet alleen dragen en het bestuur vindt het principieel onjuist, wanneer deze items, verdisconteerd in huur of servicekosten, door de medewerkers moeten worden opgebracht. Te meer omdat de antroposofische/integratieve benadering van ziekte meer tijd van de medewerkers vraagt dan in de tarieven van zorgverzekeraars is verdisconteerd. Als een huisarts van Hypericon zo’n behandeling zeer gewenst acht en de patiënt aantoonbaar niet in staat is die behandeling te betalen, kan hij/zij en beroep doen op het Steunfonds. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld en geregeld toegewezen. In het verleden kregen bij Hypericon aangesloten gezinnen met enige regelmaat het verzoek om een vrijwillige bijdrage aan dit steunfonds. De AVG-wet maakte het echter onmogelijk om u persoonlijk aan te schrijven.Ofschoon er door een aantal donateurs nog steeds steun wordt gegeven aan het fonds, blijkt het aantal toegewezen aanvragen hoger dan de inleg. Middels dit schrijven willen wij u toch weer vragen een vrijwillige bijdrage te storten op NL58INGB 0003 597 906 tnv S.T.A.G. Dit uit solidariteit met hen die het antroposofisch/integratieve gedachtegoed aanhangen, maar de behandelingen niet kunnen betalen. Bovendien om het antroposofisch/integratieve karakter van Hypericon te bewaren en uit te bouwen.                                                                                                                                                                                                                                                                         Dank namens hen die het nodig hebben.      Ton van Lieshout, voorzitter STAG


Interview Tijdschrift Stief m/v

In editie 4 van het tijdschrift Stief m/v staat een interview met onze psycholoog Wilmy Seykens over de meerwaarde van familieopstellingen voor samengestelde gezinnen. Er ligt een inkijkexemplaar van het magazine in de wachtkamer.

Bent u benieuwd naar wat een familieopstelling voor uw (samengestelde) gezin kan betekenen lees dan hier verder.

De eerstvolgende thema-dag familieopstellingen voor samengestelde gezinnen/co-ouders staat gepland voor 19 januari 2019.

Aanmelden kan via workshop@wilmyseykens.nl

DISCLAIMER: OVER UW MEDISCHE KOSTEN

Beste patiënten,

Op deze plek willen we U vertellen hoe de verantwoordelijkheden liggen ten aanzien van kosten, als gevolg van beslissingen, die we met U nemen in de spreekkamer, of bij de assistentes.

Wij zijn gezondheidszorgverleners en denken met u na, wat het meest passende is om te doen, voor uw situatie. De daaraan verbonden kosten zijn vervolgens uw verantwoordelijkheid. Soms kunnen we u waarschuwen, dat iets niet vergoed wordt en erg duur is, maar vaak zijn we ook niet op de hoogte, en hebben alleen de medische argumenten de aandacht.

Bij deze willen wij er u op wijzen, dat eventueel te maken kosten als gevolg van een verwijzing (voor bijvoorbeeld aanvullend onderzoek of naar een fysiotherapeut, psycholoog of specialist) of een recept, geheel bij u als patiënt liggen.

Meestal zal dit geen probleem zijn, maar omdat het een enkele keer wel een probleem was, geven wij het bij deze aan.

Uw huisartsen en assistentes