Nieuws2020-10-20T09:40:22+02:00

Nieuws

Mentale begeleiding door POH-GGZ tijdens Corona

Ook tijdens de Corona periode kunt u ondersteuning krijgen van onze POH GGZ, Aleyt Hamerslag en Charlotte van den Heuvel.

Tijdens de eerste corona periode gaven veel mensen aan zich zorgen te maken en handvatten te zoeken hoe om te gaan met de situatie. Ook nu zijn deze vragen actueel. U kunt hierover een online zelfhulp module volgen. U kunt via de assistente een inlog code aanvragen om aan de module deel te nemen. Wellicht helpt het u een eind op weg!

De modules zijn gericht op bepaalde thema’s:

– Wil jij je tijdens de Corona-crisis fit blijven voelen ondanks dat je zoveel mogelijk binnen moet blijven? Je krijgt praktische tips voor gezonder eten en meer bewegen in huis.

– Wil jij je tijdens de corona-crisis meer focussen op de positieve dingen in je leven? Je oefent met het herkennen van dankbaarheidsmomenten en deze in je routine in te bouwen.

– Je eenzaam voelen is een erg onprettig gevoel. Het kan zijn dat je je tijdens deze Corona-crisis eenzamer voelt dan ooit. Deze module kan helpen om dat gevoel van eenzaamheid te verminderen.

– Mentaal sterk tijdens de Corona-crisis. Het zijn vreemde tijden. Het is heel begrijpelijk dat de Corona-crisis veel impact heeft op jou. Deze module biedt steun en praktisch tips om door deze tijd heen te komen.

– Thuiswerken tijdens de Corona-crisis, hoe doe je dat? In deze module krijg je daar concrete tips over.

De POH-GGZ kan binnen het systeem te online begeleiden.

De POH-GGZ volgt de adviezen zoals deze gelden in de Huisartsenpraktijk. Dat betekent dat de spreekuren op verschillende manieren ingericht kunnen zijn. Er zijn ‘gewone’ live consulten, video consulten maar ook telefonische consulten. Afhankelijk van de maatregelen kiest de POH hoe het consult plaats zal vinden. U krijgt bericht als er iets aan de vorm van de afspraak verandert.

U kunt via de assistentes een afspraak maken bij een van onze POH-GGZ-ers.

 Vertrek Huisarts Floris van den Berg

Beste patiënten van Hypericon,

Floris van den Berg heeft helaas besloten om de praktijk van Marjan Meddens niet over te nemen. Het is een persoonlijke afweging, ingegeven door privéomstandigheden. Vanaf half april heeft hij als waarnemend huisarts bij Hypericon gewerkt met de intentie om de praktijk van Marjan Meddens (vanaf 1-4-2020 gestopt) over te nemen. Wij betreuren zijn besluit.

Marjolein de Bont zal vanaf 12 oktober de maandag en de woensdag als waarnemend huisarts komen werken en zoveel mogelijk de zorg van de patiënten van de praktijk van Marjan Meddens op zich nemen. Zij is voor veel patiënten al een bekend gezicht omdat zij het afgelopen jaar als huisarts in opleiding in onze praktijk heeft gewerkt.

Wij gaan een nieuwe sollicitatieprocedure starten en verwachten in 2021 een vaste opvolger te vinden.

Met hartelijke groet,

Carolien Grooters en Marian Prinsen


De VVR / CVRM Controle

Neemt u deel aan het VVR/CVRM zorgprogramma via de POH somatiek?

Per 2021 wordt u voor de controle van bloed en urineonderzoek op hart- en vaatziekten

niet meer opgeroepen in september, de nieuwe oproep wordt verstuurd in uw geboortemaand.GRIEPVACCINATIE 2020

In November 2020 worden de jaarlijkse griepvaccinaties gegeven.

Wij sturen geen oproepen voor deze vaccinatie, maar geven wel de gelegenheid in de vorm

van een afspraakspreekuur.

Bent u 60 jaar of ouder en/ of Heeft u Diabetes, Hart en Vaatziekten, Astma of COPD dan

komt u er formeel voor in aanmerking.

U kunt Uw eigen afweging maken.

Eventueel in overleg met onze assistente of uw huisarts.

Neem voor het maken van een afspraak voor de Griepvaccinatie contact op

met de assistente via tel 024-3234656

Op onderstaande dagen worden de griepspuiten gegeven:

WEEK 45 op woensdag 4 en donderdag 5 november

en

WEEK 46 op woensdag 11 en donderdag 12 november

 

Voor verdere informatie zie :

Hypericon Griepvaccinatie 2020 2021

https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik

https://www.thuisarts.nl/griep/ik-wil-griep-voorkomenPneumokokkenvaccinatie

In 2020 wordt de pneumokokkenvaccinatie aangeboden voor iedereen die geboren is tussen 1941-1947.

De vaccinatie maak de kans kleiner dat u ziek wordt , u heeft minder kans op een longontsteking veroorzaakt door de pneumokok.

De vaccinatie is na 5 jaar uitgewerkt.

Wilt u de pneumokokkenvaccinatie dan kunt u via de assistente een afspraak maken

Voor verdere informatie   www.rivm.nl/pneumokokken


Nieuwe data workshops systeemopstellingen door Wilmy Seykens

Voor het nieuwe seizoen zijn weer algemene en themaworkshops gepland.

Op mijn nieuwe website vindt u hierover alle informatie.


Receptie Marjan Meddens geannuleerd

Vanwege het coronavirus zien we ons helaas genoodzaakt de geplande afscheidsreceptie van Marjan Meddens te annuleren. Marjan zal wel per 1 april stoppen als vaste huisarts van Hypericon.

Wij willen u vragen uw persoonlijke kaartjes etc. voor 1 april aan de praktijk op te sturen, zodat Marjan deze toch in ontvangst kan nemen.

Wij houden u via deze website op de hoogte van een eventuele nieuwe datum. Wilt u daarom de komende tijd de website in de gaten houden voor verdere informatie.

U kunt vragen hierover per mail aan Wilmy Seykens of Karin van Dijk stellen. Dringend verzoek hierover GEEN contact op te nemen met de assistentes. Zij zijn enkel beschikbaar voor medische vragen en reeds overbelast vanwege het coronavirus.

Met dank voor uw begrip.Coronavirus

Kijk voor informatie eerst op thuisarts.nl  daar staat wat u moet doen, zie onderstaande links:

Heeft u algemene vragen over het coronavirus?   Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM 0800-1351

of zie onderstaande links: 

Bent u ziek en mogelijk besmet met het coronavirus? Kom NIET naar de praktijk maar neem telefonisch contact met ons op. Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus.

De maatregelen omtrent het Corona virus hebben op ons allen een groot effect. Heeft u vragen of zorgen die u graag zou delen dan kunt u speciaal hiervoor onderstaande website raadplegen. U krijgt dan contact met een psycholoog om uw vragen over corona te bespreken. Deze website is niet voor medische vragen over het corona virus.

iPractice & Corona – Psychologische Hulp

U bent natuurlijk ook welkom om een afspraak te maken bij de Praktijkondersteuners GGZ van Hypericon voor deze vragen. Zij houden hiervoor telefonisch spreekuurLongklachten?

Bekijk deze tip van onze uitwendige therapeuten.Steunfonds

Bij het bestuur van de Stichting tot Bevordering va de Antroposofische Geneeskunst (S.T.A.G.) is een STEUNFONDS in beheer. Het behelst een fonds, bestaande uit vrijwillige bijdragen.

Deze bijdragen worden aangewend ten behoeve van

  • Het mogelijk maken van behandelingen die arts, therapeut én patiënt noodzakelijk achten, maar door patiënt niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden betaald
  • Studietoelagen, daar waar het uit oogpunt van antroposofische zorg zinvol is om aanvullende bekwaamheden te ontwikkelen
  • Bijzondere projecten. De Stichting kan deze kosten niet alleen dragen en het bestuur vindt het principieel onjuist, wanneer deze items, verdisconteerd in huur of servicekosten, door de medewerkers moeten worden opgebracht. Te meer omdat de antroposofische/integratieve benadering van ziekte meer tijd van de medewerkers vraagt dan in de tarieven van zorgverzekeraars is verdisconteerd. Als een huisarts van Hypericon zo’n behandeling zeer gewenst acht en de patiënt aantoonbaar niet in staat is die behandeling te betalen, kan hij/zij en beroep doen op het Steunfonds. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld en geregeld toegewezen. In het verleden kregen bij Hypericon aangesloten gezinnen met enige regelmaat het verzoek om een vrijwillige bijdrage aan dit steunfonds. De AVG-wet maakte het echter onmogelijk om u persoonlijk aan te schrijven.Ofschoon er door een aantal donateurs nog steeds steun wordt gegeven aan het fonds, blijkt het aantal toegewezen aanvragen hoger dan de inleg. Middels dit schrijven willen wij u toch weer vragen een vrijwillige bijdrage te storten op NL58INGB 0003 597 906 tnv S.T.A.G. Dit uit solidariteit met hen die het antroposofisch/integratieve gedachtegoed aanhangen, maar de behandelingen niet kunnen betalen. Bovendien om het antroposofisch/integratieve karakter van Hypericon te bewaren en uit te bouwen.                                                                                                                                                                                                                                                                         Dank namens hen die het nodig hebben.      Ton van Lieshout, voorzitter STAG


Interview Tijdschrift Stief m/v

In editie 4 van het tijdschrift Stief m/v staat een interview met onze psycholoog Wilmy Seykens over de meerwaarde van familieopstellingen voor samengestelde gezinnen. Er ligt een inkijkexemplaar van het magazine in de wachtkamer.

Bent u benieuwd naar wat een familieopstelling voor uw (samengestelde) gezin kan betekenen lees dan hier verder.

De eerstvolgende thema-dag familieopstellingen voor samengestelde gezinnen/co-ouders staat gepland voor 19 januari 2019.

Aanmelden kan via workshop@wilmyseykens.nl


DISCLAIMER: OVER UW MEDISCHE KOSTEN

Beste patiënten,

Op deze plek willen we U vertellen hoe de verantwoordelijkheden liggen ten aanzien van kosten, als gevolg van beslissingen, die we met U nemen in de spreekkamer, of bij de assistentes.

Wij zijn gezondheidszorgverleners en denken met u na, wat het meest passende is om te doen, voor uw situatie. De daaraan verbonden kosten zijn vervolgens uw verantwoordelijkheid. Soms kunnen we u waarschuwen, dat iets niet vergoed wordt en erg duur is, maar vaak zijn we ook niet op de hoogte, en hebben alleen de medische argumenten de aandacht.

Bij deze willen wij er u op wijzen, dat eventueel te maken kosten als gevolg van een verwijzing (voor bijvoorbeeld aanvullend onderzoek of naar een fysiotherapeut, psycholoog of specialist) of een recept, geheel bij u als patiënt liggen.

Meestal zal dit geen probleem zijn, maar omdat het een enkele keer wel een probleem was, geven wij het bij deze aan.

Uw huisartsen en assistentes