Vrije bijdrage

Beste patiënt, cliënt of sympathisant van Hypericon,

Hierbij doen wij een verzoek tot vrijwillige bijdrage voor ons centrum. Uiteraard blijft uw bijdrage juist nu meer dan welkom, zeker omdat er forse bezuinigingen worden doorgevoerd in de zorg.

Uw bijdrage wordt benut voor het therapiefonds. Dit is een fonds dat het mogelijk maakt om therapieën binnen Hypericon te blijven volgen voor mensen met een beperkt inkomen en de zorg niet op een andere wijze vergoed krijgen.

Wilt u Hypericon steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar NL56 INGB 0003 5979 06 o.v.v. vrije bijdrage t.n.v. S.T.A.G. te Nijmegen

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie.

Bestuur STAG en medewerkers van Hypericon.

Contact

  • Bezoek het Centrum
    Berg en Dalseweg 83, Nijmegen