Wetenschappelijk onderzoek

Uw huisartsenpraktijk neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek dat in samenwerking met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc wordt uitgevoerd. Het doel van wetenschappelijk onderzoek bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is het verbeteren van de patiënten-zorg en het medisch onderwijs. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar oorzaken van ziekten, betere behandelingen voor ziekten of methoden om ziekten eerder op te sporten.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Als u uw huisarts bezoekt, worden uw medische gegevens vastgelegd in de computer. Zo heeft de huisarts altijd de informatie bij de hand: voor welke klachten u al eens eerder op het spreekuur kwam, welke medicijnen u daarvoor voorgeschreven heeft gekregen en of u al dan niet een specialist hebt bezocht. Deelname van uw huisarts aan wetenschappelijk onderzoek houdt in dat deze gegevens niet alleen door uw huisarts worden gebruikt, maar dat de gegevens door uw huisarts ook ter beschikking worden gesteld aan het Radboudumc voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard gebeurt dit niet in een (direct) herleidbare vorm, zoals u hieronder onder het kopje ‘Bescherming privacy’ kunt nalezen.

Bescherming privacy
Uw gegevens worden gecodeerd opgestuurd naar het onderzoekscentrum van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Gecodeerd houdt in dat de namen van de patiënten door een nummercode worden vervangen en de adresgegevens worden verwijderd, zodat de gegevens voor de onderzoekers niet tot u als patiënt herleidbaar zijn. Alleen bij de huisarts is bekend welke persoon bij welk nummer hoort. In de brochure Gedragscode Gezondheidsonderzoek van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (www.cbpweb.nl) staan gedragsregels voor het juiste evenwicht tussen de wet en privacy van patiënten beschermt en de regels die gelden voor goed wetenschappelijk onderzoek. Bij de gegevensverwerking door uw huisarts worden deze gedragsregels strikt nageleefd.

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw medische gegevens, kunt u dat kenbaar maken aan uw huisarts of praktijkassistente. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Als u nog vragen heeft over deze informatie, kunt u daarvoor contact opnemen met uw huisarts.

Contact

  • Bezoek het Centrum
    Berg en Dalseweg 83, Nijmegen