Uitwendige therapie in Nijmegen

Wat is uitwendige therapie?
Uitwendige therapie is een behandeling waarbij van buitenaf, via de huid, een proces van binnenuit in beweging wordt gezet. Dit gebeurt door het lichaam met rustige, ritmische bewegingen in de richting van het hart in te wrijven met een geneeskrachtige plantaardige olie. Naast de inwrijvingen kunnen er ook plaatselijke applicaties worden aangebracht zoals een kamille-buikkompres bij darmkrampen, een gember-nierkompres bij koude of een mosterdkompres bij longontsteking. Na de behandeling word je een half uur in rust toegedekt, waarbij je tot jezelf kunt komen. Kinderen worden evt. voorgelezen.

Lees meer

Contact

 • teddyhanepen@gmail.com
  Binnen 48 uur een antwoord

 • judithmuldervpk@gmail.com
  Binnen 48 uur een antwoord

 • Bezoek het Centrum
  Berg en Dalseweg 83, Nijmegen

Teddy Hanepen

Verpleegkundige in de Antroposofische Zorg (big geregistreerd)

Werkdagen: woensdag en vrijdag

06 44 76 85 82 | teddyhanepen@gmail.com 

Na de opleiding tot verpleegkundige A, heb ik het diploma verpleegkundige B behaald en heb daarna jaren in een psychotherapeutische gemeenschap gewerkt. Ook heb ik de lerarenopleiding verpleegkunde afgerond. Ik heb daarnaast gewerkt in een verloskundigenmaatschap, de thuiszorg, de ouderenzorg en de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Al geruime tijd was ik geïnteresseerd in de antroposofie en via cursussen, een dochter op de Vrije School, als cliënt verbonden aan een antroposofisch therapeuticum, heb ik besloten om de voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit de antroposofie te gaan volgen. Deze opleiding heb ik in 2008 afgerond en na een aantal jaren als therapeute te hebben gewerkt in een orthopedagogisch behandelcentrum, heb ik in 2013 de stap gezet om een eigen praktijk op te zetten binnen integratief gezondheidscentrum Hypericon. Daarnaast ben ik verbonden aan Plegan opleidingen (www.Plegan.nl), ik doe het secretariaatswerk en ben penningmeester.

Ik geef ook advies voor behandelingen die je thuis kunt doen zoals een olieapplicatie op de lever, een voedingsbad, een gemberkompres etc.   zie voor instructiefilmpjes www.plegan.nl/instructiefilms

Judith Mulder

Verpleegkundige in de Antroposofische Zorg (big geregistreerd)

Werkdagen: vrijdagochtend

06 48 65 99 06 | judithmuldervpk@gmail.com

‘Wederzijds vertrouwen, de warmte die tijdens de behandeling voelbaar wordt, het verdriet dat haar ruimte krijgt, darmen die in beweging komen (of tot rust), de verlichting die kan ontstaan tijdens een intens ziekteproces, de nachten die gemakkelijker worden of een stukje levensvreugde dat terugkomt’. Niet zomaar een paar uitspraken of waarnemingen van patiënten die ik heb mogen ontmoeten. Uitwendige therapie zet de innerlijke mens in beweging en het geeft mij veel voldoening om hieraan bij te dragen.                   

Ik ben Judith Mulder. Ik woon met mijn man en ons gezin van drie kinderen in Arnhem.

Aansluitend aan de vrije school ben ik gaan werken op Camphill gemeenschap Christophorus, in Bosch en Duin, met jongeren met een lichamelijke en verstandelijke beperking.

Na 10 jaar heb ik daar afscheid genomen om mijn wens te vervullen; het volgen van de hbo-verpleegkunde opleiding. Tijdens deze opleiding werkte ik in het Radboud UMC, waar ik nog steeds een Flexcontract heb. En als ik er te vinden ben dan is dat op afdeling Geriatrie, Ouderenzorg.

In 2013 was ik medeoprichtster van het antroposofisch consultatiebureau Aquamarijn in Arnhem en kwam ik ook werken op het consultatiebureau binnen Hypericon. Logischerwijs ging dit samen met het behalen van mijn diploma voor verpleegkundige in de Antroposofische zorg.

In 2018 besloot ik te stoppen met mijn werk op het consultatiebureau om mij te gaan richten op de uitwendige therapie. Inmiddels heb ik mij hier vertrouwd mee gemaakt. Warmte, rust en aandacht zijn drie belangrijke pijlers die in mijn behandelkamers centraal staan.

In de tijd dat ik op het consultatiebureau werkte en thema-avonden hield werd ik soms wel de ‘kamillezuster’ genoemd, zoveel enthousiasme had (en heb) ik over de werking van kamille, de verwarmende eigenschap van de kamille; dromerig maken daar waar wakkerheid overheerst; maar ook de kwaliteit om lucht uit de darmen te reguleren. Niet weg te denken in het eerste levensjaar van een kindje.

Inmiddels is er zoveel bijgekomen, zo heb ik bijvoorbeeld via bijscholingen kennis gemaakt met verschillende orgaan-inwrijvingen.

Zo ben ik bijvoorbeeld wekelijks opnieuw onder de indruk wanneer ik de lever-inwrijving toepas met duizendblad olie. Deze geef ik o.a. bij vermoeidheidsklachten, slaapproblemen of ter ondersteuning van een chemotherapie. Regelmatig is direct voelbaar en waarneembaar wat hierin bij de patiënt gebeurd.

Naast mijn werk op Hypericon werk ik ook op Therapeuticum Aquamarijn in Arnhem en geef ik les aan de opleiding Scillz in Zeist voor maatschappelijke zorg.

En, niet te vergeten; enthousiast gemaakt door mijn collega’s, ben ik begonnen met de cursus om de Volkier Bentinck massagetechniek eigen te maken. In juni 2020 zal ik hiervoor mijn certificaat behalen.

 

Naast het geven van uitwendige therapie op Hypericon verzorg ik ook thema-ochtenden/avonden over ‘omgaan met (kinder)ziek(t)en thuis’, verzorging van het kleine kind en natuurlijke kraamzorg. De onderwerpen breiden zich steeds meer uit.

KvK 60006420

AGB-code zorgverlener: 90058461

AGB-code praktijk: 90058464
Lid NVAZ en V&VN Antroposofische zorg

Aanmelden
Geen verwijzing nodig. Na het maken van een afspraak mail ik een anamneseformulier, het is de bedoeling om dat zorgvuldig en volledig in te vullen en geprint mee te nemen naar de eerste afspraak.

Tarief
€ 45,00 per behandeling (incl. olie en eventuele applicaties)

Vergoeding
Vanuit de aanvullende verzekering
Raadpleeg vooraf uw polis of vraag uw zorgverzekeraar.

Ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka
De uitwendige therapie is een medicamenteuze therapie die bestaat uit ritmische inwrijvingen en applicaties. Het medicijn kan gegeven worden in de vorm van inwrijvingen met een plantenolie en applicaties met kruidenaftreksels of een minerale substantie. De huid wordt gezien als een waarnemingszintuig. De huid werkt als het ware als een spiegel; hij neemt de kwaliteit van de aangebrachte substantie waar en het organisme reageert hierop. Om deze zintuigfunctie van de huid te stimuleren is het belangrijk dat de behandeling in rust wordt gegeven. Na de inwrijving volgt een rustperiode waarbij de wakkere zintuigen zoals de ogen en de oren zo min mogelijk worden geprikkeld. De huid kan zo beter de aangeboden substantie waarnemen.
De olie wordt in een ritmische wrijfbeweging op de huid aangebracht.
De behandeling bestaat uit een serie van ongeveer 7 inwrijvingen. U gaat liggen op een wollen deken waarover uw (flanellen) laken ligt. U wordt hiermee als het ware ‘ingepakt’. De inwrijving begint bij de rug en gaat dan via armen, borst, buik, onderbenen, bovenbenen naar de voeten. Tijdens de inwrijving wordt alleen dat lichaamsdeel ontbloot dat ingewreven wordt. Hierdoor gaat er geen warmte verloren. Na de inwrijving rust u ongeveer 30 minuten na, zodat de substantie in alle rust waargenomen kan kan worden. De substantie werkt dan nog zeker 24 uur door, het is daarom belangrijk dat u zich na de behandeling 24 uur niet doucht

Welke klachten kunnen behandeld worden?
Vooral klachten die veroorzaakt worden door een tekort aan omhulling, uitputting of “warmtegebrek”. Bij angst, depressie, rouwverwerking, oververmoeidheid, burn-out, slaapproblemen, reuma, ter ondersteuning bij kankertherapie, diabetes mellitus, hyperventilatie, stofwisselingsproblemen, zwangerschap en de palliatieve zorg.

De werking berust op een aantal facetten:

 • Door de manier van aanraken voel je je letterlijk aangeraakt, je voelt je eigen begrenzing.
 • De geneeskrachtig werking van planten werkt direct in op de geestkracht van de mens, waardoor je meer in je kracht komt te staan.
 • De stromende beweging van de therapie zet de levensstroom in beweging waardoor de levenszin toeneemt.
 • De omhullende sfeer die geboden wordt geeft geborgenheid, wat emoties kan los maken of blokkades opheffen.

Deze therapie heeft invloed op de lichaamswarmte en daarmee op je algemeen welzijn. Warmte is in de huidige tijd, waarin we vooral met ons hoofd bezig zijn, voor een ieder van belang.
Ik geef ook advies voor behandelingen die je thuis kunt doen zoals een olieapplicatie op de lever, een voedingsbad, een gemberkompres etc.
Massagetherapie volgens Volkier Bentinck.

Volkier Bentinck Massagetherapie
De Volkier Bentinck Massagetherapie is een massagevorm op antroposofische grondslag. Deze massage werd ontwikkeld door Volkier Bentinck (1912-2007). Met deze massage wordt het lichaam geactiveerd zelf weer een nieuwe balans te zoeken tussen de bewustzijnsprocessen en levensprocessen.
Anders gezegd de bovenpool (zenuw-zintuig systeem) en de onderpool (stofwisseling-ledematen systeem). Het ritmische systeem (hart-longen) is evenwicht scheppend en van nature gezond, het kan wel in de verdrukking komen als een van de polen overheerst.
In de bovenpool heerst rust, afbraak, bewustzijn, licht, is het koel. In de onderpool daarentegen is het warm,duister, beweging, opbouw, kortom hier is veel in beweging. Als de werking van de onderpool te veel naar boven door werkt kun je bijv. in het hoofd veel onrust krijgen, chaotische gedachten en concentratieproblemen kunnen dan het resultaat zijn. Je kunt dingen niet meer overzien en uiteindelijk moeilijk tot handelen komen. De benedenpool kan versuffend werken op de bovenpool, vermoeidheid is het gevolg.
Ook hoofdpijnklachten kunnen hierdoor veroorzaakt worden. Het niet door kunnen slapen of te vroeg wakker worden is ook een teveel aan onderpool-krachten. Als de duistere onderpoolkrachten te sterk inwerken op de licht-brengende bovenpool kan dit een oorzaak van depressies zijn.
Ook de bovenpool kan teveel overheersen, dat zie je nu al bij veel jonge kinderen. Moeite met slapen, vooral het inslapen is een groot probleem. Soms zelf pesterig zijn naar andere kinderen. Er zijn weinig reserves. Ook bij volwassenen komen inslaapproblemen voor, prikkelbaarheid en maagklachten.
Hoe gaat de massage in zijn werk? Door middel van de massagegrepen werk je reducerend (terugbrengend, snoeiend) op de pool die teveel overheerst. Je merkt dan al snel dat de pool die te zwak was meer ruimt krijgt. Vergelijk het met een roos die vakkundig gesnoeid wordt, door het snoeien van de roos, gaat deze weer uitbundiger bloeien. Er ontstaat een nieuw evenwicht, beide tegenoverliggende polen kunnen in harmonie hun werk doen en het middengebied krijgt meer ruimte. Er komt kracht vrij om oude gewoontes op lichamelijk en emotioneel niveau te veranderen.

Hoe ziet het er praktisch uit?
De massage wordt indien mogelijk in een serie van 7 aaneengesloten weken gegeven. Na de behandelingen is het raadzaam om geen afspraken in te plannen. Zo kan de behandeling het beste inwerken. Om het inwerken van de massage te verbeteren zal er afhankelijk van de kant die gemasseerd wordt actief of passief gerust worden. Aansluitend aan een beenmassage zal de patiënt actief rusten, oftewel een kleine wandeling maken. Tegengesteld hieraan zal er na een arm/hoofdmassage passief worden nagerust.

Bij welke thema’s/klachten wordt de massage onder andere toegepast?

 • Vitaliteit en vermoeidheidsproblemen
 • Spierspanningen
 • Angsten
 • Ontwikkelingsvragen
 • Overgangsklachten
 • Depressieve klachten
 • Slaapproblemen (zowel bij kinderen als volwassenen)
 • Migraine
 • Maagpijn
 • Als je geen overzicht meer hebt