Uitwendige therapie in Nijmegen

Wat is uitwendige therapie?
Uitwendige therapie is een behandeling waarbij van buitenaf, via de huid, een proces van binnenuit in beweging wordt gezet. Dit gebeurt door het lichaam met rustige, ritmische bewegingen in de richting van het hart in te wrijven met een geneeskrachtige plantaardige olie. Naast de inwrijvingen kunnen er ook plaatselijke applicaties worden aangebracht zoals een kamille-buikkompres bij darmkrampen, een gember-nierkompres bij koude of een mosterdkompres bij longontsteking. Na de behandeling word je een half uur in rust toegedekt, waarbij je tot jezelf kunt komen. Kinderen worden evt. voorgelezen.

Lees meer

Contact

 • 06 44 76 85 82 (Teddy Hanepen)
  Neem telefonisch contact op

 • 06 21 84 90 69 (Louise van Heijster)
  Neem telefonisch contact op

 • teddyhanepen@gmail.com
  Binnen 48 uur een antwoord

 • louisevanheijster@gmail.com
  Binnen 48 uur een antwoord

 • Bezoek het Centrum
  Berg en Dalseweg 83, Nijmegen

Teddy Hanepen

Verpleegkundige in de Antroposofische Zorg (big geregistreerd)

Werkdag: woensdag

06 44 76 85 82 | teddyhanepen@gmail.com 

Na de opleiding tot verpleegkundige A, heb ik het diploma verpleegkundige B behaald en heb daarna jaren in een psychotherapeutische gemeenschap gewerkt. Ook heb ik de lerarenopleiding verpleegkunde afgerond. Ik heb daarnaast gewerkt in een verloskundigenmaatschap, de thuiszorg, de ouderenzorg en de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Al geruime tijd was ik geïnteresseerd in de antroposofie en via cursussen, een dochter op de Vrije School, als cliënt verbonden aan een antroposofisch therapeuticum, heb ik besloten om de voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit de antroposofie te gaan volgen. Deze opleiding heb ik in 2008 afgerond en na een aantal jaren als therapeute te hebben gewerkt in een orthopedagogisch behandelcentrum, heb ik in 2013 de stap gezet om een eigen praktijk op te zetten binnen integratief gezondheidscentrum Hypericon. Daarnaast ben ik verbonden aan Plegan opleidingen (www.Plegan.nl), ik doe het secretariaatswerk en ben penningmeester.

Ik geef ook advies voor behandelingen die je thuis kunt doen zoals een olieapplicatie op de lever, een voedingsbad, een gemberkompres etc.   zie voor instructiefilmpjes www.plegan.nl/instructiefilms

Louise van Heijster

Verpleegkundige in de Antroposofische Zorg (big geregistreerd)

Werkdag: vrijdagmiddag

Ik ben Louise van Heijster en sinds juli 2022 ben ik op de vrijdagen werkzaam op Hypericon als
verpleegkundige antroposofische zorg.

Samen met Teddy verzorg ik de uitwendige therapie:
inwrijvingen, applicaties en de Volkier Bentinckmassage.

Ik ben met veel plezier werkzaam in de uitwendige therapie. Ik voel me bevoorrecht door de mooie
ontmoetingen en het vertrouwen dat men mij geeft. Fijn om met deze warme zorg te mogen
bijdragen aan een proces om te komen tot herstel, tot ontwikkeling en tot balans van een mens.

Naast het werk op Hypericon, werk ik op de donderdagen in Arnhem bij het therapeuticum
Aquamarijn, een antroposofisch gezondheidscentrum. Ook hier verzorg ik de uitwendige therapie.
Verder ben ik ook al 23 jaar werkzaam als wijkverpleegkundige. Daarvoor ben ik werkzaam geweest
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ik heb de reguliere verpleegkundige opleidingen (inservice Z en de HBOV) afgerond , evenals de
Voortgezette Opleiding Verpleegkundige Antroposofische Zorg en de interdisciplinaire
Antroposofische Ouder en Kind module. In 2022 heb ik cursus Volkier Bentinck massage afgesloten.

Judith Mulder

Bericht van overlijden

Op maandag 30-01-2023 is onze geliefde collega Judith Mulder, antroposofisch verpleegkundige, overleden.

Op vrijdag 27 januari is zij geopereerd aan een goedaardige tumor in haar hersenen. Helaas zijn er complicaties opgetreden waardoor zij in coma raakte. Maandag middag is zij over de drempel van de dood gegaan.

Het team van Hypericon is enorm geraakt. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar het jonge gezin dat zij achter heeft moeten laten.

Daarbij willen we de patiënten die Judith hebben ontmoet ook veel sterkte toewensen.

Aanmelden
Geen verwijzing nodig. Na het maken van een afspraak mail ik een anamneseformulier, het is de bedoeling om dat zorgvuldig en volledig in te vullen en geprint mee te nemen naar de eerste afspraak.

Tarief
€ 47,50 per behandeling (incl. olie en eventuele applicaties)

Vergoeding
Vanuit de aanvullende verzekering
Raadpleeg vooraf uw polis of vraag uw zorgverzekeraar.

Ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka
De uitwendige therapie is een medicamenteuze therapie die bestaat uit ritmische inwrijvingen en applicaties. Het medicijn kan gegeven worden in de vorm van inwrijvingen met een plantenolie en applicaties met kruidenaftreksels of een minerale substantie. De huid wordt gezien als een waarnemingszintuig. De huid werkt als het ware als een spiegel; hij neemt de kwaliteit van de aangebrachte substantie waar en het organisme reageert hierop. Om deze zintuigfunctie van de huid te stimuleren is het belangrijk dat de behandeling in rust wordt gegeven. Na de inwrijving volgt een rustperiode waarbij de wakkere zintuigen zoals de ogen en de oren zo min mogelijk worden geprikkeld. De huid kan zo beter de aangeboden substantie waarnemen.
De olie wordt in een ritmische wrijfbeweging op de huid aangebracht.
De behandeling bestaat uit een serie van ongeveer 7 inwrijvingen. U gaat liggen op een wollen deken waarover uw (flanellen) laken ligt. U wordt hiermee als het ware ‘ingepakt’. De inwrijving begint bij de rug en gaat dan via armen, borst, buik, onderbenen, bovenbenen naar de voeten. Tijdens de inwrijving wordt alleen dat lichaamsdeel ontbloot dat ingewreven wordt. Hierdoor gaat er geen warmte verloren. Na de inwrijving rust u ongeveer 30 minuten na, zodat de substantie in alle rust waargenomen kan kan worden. De substantie werkt dan nog zeker 24 uur door, het is daarom belangrijk dat u zich na de behandeling 24 uur niet doucht

Welke klachten kunnen behandeld worden?
Vooral klachten die veroorzaakt worden door een tekort aan omhulling, uitputting of “warmtegebrek”. Bij angst, depressie, rouwverwerking, oververmoeidheid, burn-out, slaapproblemen, reuma, ter ondersteuning bij kankertherapie, diabetes mellitus, hyperventilatie, stofwisselingsproblemen, zwangerschap en de palliatieve zorg.

De werking berust op een aantal facetten:

 • Door de manier van aanraken voel je je letterlijk aangeraakt, je voelt je eigen begrenzing.
 • De geneeskrachtig werking van planten werkt direct in op de geestkracht van de mens, waardoor je meer in je kracht komt te staan.
 • De stromende beweging van de therapie zet de levensstroom in beweging waardoor de levenszin toeneemt.
 • De omhullende sfeer die geboden wordt geeft geborgenheid, wat emoties kan los maken of blokkades opheffen.

Deze therapie heeft invloed op de lichaamswarmte en daarmee op je algemeen welzijn. Warmte is in de huidige tijd, waarin we vooral met ons hoofd bezig zijn, voor een ieder van belang.
Ik geef ook advies voor behandelingen die je thuis kunt doen zoals een olieapplicatie op de lever, een voedingsbad, een gemberkompres etc.
Massagetherapie volgens Volkier Bentinck.

Volkier Bentinck Massagetherapie
De Volkier Bentinck Massagetherapie is een massagevorm op antroposofische grondslag. Deze massage werd ontwikkeld door Volkier Bentinck (1912-2007). Met deze massage wordt het lichaam geactiveerd zelf weer een nieuwe balans te zoeken tussen de bewustzijnsprocessen en levensprocessen.
Anders gezegd de bovenpool (zenuw-zintuig systeem) en de onderpool (stofwisseling-ledematen systeem). Het ritmische systeem (hart-longen) is evenwicht scheppend en van nature gezond, het kan wel in de verdrukking komen als een van de polen overheerst.
In de bovenpool heerst rust, afbraak, bewustzijn, licht, is het koel. In de onderpool daarentegen is het warm,duister, beweging, opbouw, kortom hier is veel in beweging. Als de werking van de onderpool te veel naar boven door werkt kun je bijv. in het hoofd veel onrust krijgen, chaotische gedachten en concentratieproblemen kunnen dan het resultaat zijn. Je kunt dingen niet meer overzien en uiteindelijk moeilijk tot handelen komen. De benedenpool kan versuffend werken op de bovenpool, vermoeidheid is het gevolg.
Ook hoofdpijnklachten kunnen hierdoor veroorzaakt worden. Het niet door kunnen slapen of te vroeg wakker worden is ook een teveel aan onderpool-krachten. Als de duistere onderpoolkrachten te sterk inwerken op de licht-brengende bovenpool kan dit een oorzaak van depressies zijn.
Ook de bovenpool kan teveel overheersen, dat zie je nu al bij veel jonge kinderen. Moeite met slapen, vooral het inslapen is een groot probleem. Soms zelf pesterig zijn naar andere kinderen. Er zijn weinig reserves. Ook bij volwassenen komen inslaapproblemen voor, prikkelbaarheid en maagklachten.
Hoe gaat de massage in zijn werk? Door middel van de massagegrepen werk je reducerend (terugbrengend, snoeiend) op de pool die teveel overheerst. Je merkt dan al snel dat de pool die te zwak was meer ruimt krijgt. Vergelijk het met een roos die vakkundig gesnoeid wordt, door het snoeien van de roos, gaat deze weer uitbundiger bloeien. Er ontstaat een nieuw evenwicht, beide tegenoverliggende polen kunnen in harmonie hun werk doen en het middengebied krijgt meer ruimte. Er komt kracht vrij om oude gewoontes op lichamelijk en emotioneel niveau te veranderen.

Hoe ziet het er praktisch uit?
De massage wordt indien mogelijk in een serie van 7 aaneengesloten weken gegeven. Na de behandelingen is het raadzaam om geen afspraken in te plannen. Zo kan de behandeling het beste inwerken. Om het inwerken van de massage te verbeteren zal er afhankelijk van de kant die gemasseerd wordt actief of passief gerust worden. Aansluitend aan een beenmassage zal de patiënt actief rusten, oftewel een kleine wandeling maken. Tegengesteld hieraan zal er na een arm/hoofdmassage passief worden nagerust.

Bij welke thema’s/klachten wordt de massage onder andere toegepast?

 • Vitaliteit en vermoeidheidsproblemen
 • Spierspanningen
 • Angsten
 • Ontwikkelingsvragen
 • Overgangsklachten
 • Depressieve klachten
 • Slaapproblemen (zowel bij kinderen als volwassenen)
 • Migraine
 • Maagpijn
 • Als je geen overzicht meer hebt