Antroposofisch consultatiebureau in Nijmegen

Wat doet consultatie bureau Hypericon?

Net als bij elk ander consultatiebureau staat preventief medische en verpleegkundige zorg voor zuigelingen en peuters tot 4 jaar centraal.
Groei, taalontwikkeling en motorische ontwikkeling worden gevolgd.

Consultatiebureau Hypericon onderscheidt zich van reguliere consultatiebureaus, omdat we werken vanuit de antroposofische/holistische mensvisie.

We laten ons inspireren door alles wat we aan de kinderen zien en beleven. We willen adviezen geven die recht doen aan het betreffende kind en aansluiten bij de vragen van de ouders. Als arts en verpleegkundige willen we jullie ondersteunen om tot eigen overwogen beslissingen te komen.

Verder is er een ruime ervaring opgebouwd in het genuanceerd adviseren over vaccinaties, begeleiding van ziekte, het gebruik van vitamine K en D, vegetarische/natuurvoeding, en wollen en zijden kleding. We werken samen met de andere disciplines in huis en verwijzen indien nodig door naar gespecialiseerde zorg.

Notabene: gehoorscreening en hielprik verzorgt een medewerker van het reguliere consultatiebureau.

Aanmelden en overleg
Via 06-27850416 of via mail cb@cb-hypericon.nl 

Telefonisch spreekuur
Donderdag 16.00 – 17.00 uur (06-27850416)
Maandag en donderdag worden uw ingesproken of toegestuurde vragen beantwoord.

Lees meer

Contact

  • Bezoek het Centrum
    Berg en Dalseweg 83, Nijmegen

Rianne Toenhake

Antroposofisch huisarts

Werkdagen: donderdag

06 27 85 04 16 | cb@cb-hypericon.nl 

Sinds september 2021 ben ik arts op het antroposofische consultatiebureau te Nijmegen & ik stel me hier graag voor.  

Mijn naam is Rianne Toenhake, afgestudeerd arts en parttime werkzaam als jeugdarts bij de GGD Twente. Sinds dit jaar mag ik mij tevens ‘Arts voor Integrale Geneeskunde en Leefstijlgeneeskunde’ noemen. Naast deze titels, zie ik mezelf vooral als mens, vrouw en verbinder.  

Tijdens mijn opleiding Geneeskunde kwam de antroposofie op mijn pad en vormt sindsdien een rijke inspiratiebron om gezondheid in een groter samenhangend verband te zien. Geïnspireerd door de antroposofie en de integratieve geneeskunde kijk ik graag naar de mens in zijn geheel. Naast lichamelijke klachten, zijn sociaal-emotionele aspecten en zingeving belangrijk: zowel voor ouder/verzorger als voor het kind.   

Ervaring

Ik volgde de opleiding Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen (België). Tijdens mijn studie deed ik een jaar stage in het antroposofische ziekenhuis in Witten-Herdecke (Duitsland) en werkte nadien een half jaar in de integratieve huisartsenpraktijk De Pretlei in Brasschaat. Ik volgde meerdere bijscholingen en cursussen in de antroposofische geneeskunde. Sinds juli 2020 werk ik parttime bij de GGD Twente als jeugdarts. Tevens ben ik yogadocent en massagetherapeut.  

Komend jaar volg ik de interdisciplinaire basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg en de verdiepende module Jeugdgezondheidszorg vanuit het antroposofische opleidingsinstituut Plegan. Ik geniet ervan mijn verder te verdiepen & te verrijken in de wereld van het kind, moeder en vader. Vitaliteit, veerkracht en verbinding vormen daarbij kernwaarden.  

Ik verheug me erop ieder van jullie te mogen leren kennen, om samen de ontwikkeling van jullie kind te volgen. Daarbij hoor ik graag jouw/jullie visie, zorgen en concrete verwachtingen.  

Danielle Oosterbaan

Antroposofisch verpleegkundige

Werkdagen: donderdag

06 27 85 04 16 | cb@cb-hypericon.nl 

Sarah Maters

cb-assistente

Werkdagen: donderdag

06 27 85 04 16 | cb@cb-hypericon.nl 

Wanneer komt uw kind op het consultatiebureau?
Het aantal bezoeken is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Als vuistregel geldt:

– Een prenataal consult, idealiter in het tweede trimester. Tijdens dit consult maakt u nog verder kennis met de uitgangspunten van onze zorg en leggen we uit hoe u die tijdens de zwangerschap al kan toepassen om de “landing” van de baby zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. Ook uw eventuele vragen komen uitgebreid aan bod.

– 1e levensjaar: ongeveer 8 bezoeken waaronder een eerste huisbezoek
– 2e levensjaar: 2 bezoeken
– 3e levensjaar: 1-2 bezoeken
– 4e levensjaar: 1 bezoek
Deze bezoeken zijn afwisselend bij arts of verpleegkundige. De consulten vinden altijd plaats op donderdag.

Tarieven 2022:
– Consult arts €45,-
– Telefonisch consult arts €45,-
– Prenataal consult arts €90,- (ruim een uur + eventuele recepten)
– Los recept buiten consult €15,-
– Consult en huisbezoek verpleegkundige €35,-

– Vaccinatie consult (mogelijk via beeldbellen, telefonisch of op locatie): €45 per half uur

Danielle Oosterbaan wordt ten dele gedetacheerd vanuit de GGD. Ook de assistente, Sarah Maters wordt gedetacheerd vanuit de GGD voor een dagdeel per week. De arts en verpleegkundige mailen aansluitend aan het consult de factuur. Aan ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd per pin te betalen.

Niet nagekomen afspraken worden (zonder afzegging uiterlijk 48 uur van te voren, m.u.v. ziekte) in rekening gebracht.

Vergoeding door de zorgverzekeraar:

De ziektekostenverzekeraar vergoedt in het algemeen (deels) de bedragen voor de artsconsulten vanuit de aanvullende polis onder de noemer “natuurgeneeskunde”, de verpleegkundige consulten vanuit de aanvullende polis onder de noemer “antroposofie”.

Een indicatie voor de terugbetalingsmogelijkheden van de consulten vind je per verzekering op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde  en www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde

Vraag echter het juiste bedrag na bij uw verzekering. Als u navraag doet, is het van belang dat u specifiek vraagt naar de vergoeding de natuurgeneeskundig arts en de vergoeding van de antroposofische verpleegkundige (dit valt onder alternatieve geneeswijzen). Daarbij kunt u de beroepsverenigingen noemen waar we bij aangesloten zijn:
– Arts: AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde)
– Verpleegkundige: V&VN Antroposofische Zorg en NVAZ

Bij problemen, laat het ons weten via e-mail.