Antroposofisch consultatiebureau in Nijmegen

BELANGRIJK: momenteel nemen we geen nieuwe kinderen aan.

We zijn op zoek naar een nieuwe arts en verpleegkundige. Ben jij geïnteresseerd in één van deze functie? Of ken je iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn?

Stuur een bericht naar cb@cb-hypericon.nl

Vacature jeugdarts klik hier Vacature Jeugdarts

Wat doet consultatie bureau Hypericon?
Wanneer jullie uit de regio Gelderland-Zuid komen en jullie kind 0-4 jaar oud is, zijn jullie welkom op ons consultatiebureau. Ook biedt Rianne consulten aan voor de bevallen moeder bij uitdagingen in de post-partum tijd (ook wel de kraamtijd genoemd). Komen jullie niet uit deze regio? Of is jullie kind ouder? Er bestaat ook de mogelijkheid om op het Kinderspreekuur te komen (lees verder).

Antroposofisch consultatie bureau, oftewel bureau voor Ouder- en Kindzorg

Net als bij elk ander consultatiebureau staat preventief medische en verpleegkundige zorg voor zuigelingen en peuters tot 4 jaar centraal. Groei, taalontwikkeling en motorische ontwikkeling worden gevolgd.

Consultatiebureau Hypericon onderscheidt zich van reguliere consultatiebureaus, omdat we werken vanuit de antroposofische/holistische mensvisie.

We laten ons inspireren door alles wat we aan de kinderen zien en beleven. Ieder kind brengt weer andere vragen en eigenschappen met zich mee. We pogen met onze adviezen aan te sluiten bij het betreffende kind en de vragen van jullie, de ouders. Als arts en verpleegkundige ondersteunen we jullie om tot eigen overwogen beslissingen te komen.

Verder is er een ruime ervaring opgebouwd in het genuanceerd adviseren over vaccinaties, de begeleiding van ziekte, vegetarische/natuurvoeding, en wollen en zijden kleding. Maar ook wat betreft ritme, wikkels, uitwendige toepassingen, zintuigelijke indrukken, nabootsing en rijping.  Ten slotte heeft Rianne zich verder gespecialiseerd in de post-partum tijd (ook wel de kraamtijd genoemd) van de bevallen vrouw.

We werken samen met de andere disciplines in huis en verwijzen indien nodig door naar gespecialiseerde zorg.

Notabene: gehoorscreening en hielprik verzorgt een medewerker van het reguliere consultatiebureau.

Aanmelden en overleg
Via 06-27850416 of via mail cb@cb-hypericon.nl 

Telefonisch spreekuur
Donderdag 16.00 – 17.00 uur (06-27850416)
Maandag en donderdag worden uw ingesproken of toegestuurde vragen beantwoord.

Contact

  • Bezoek het Centrum
    Berg en Dalseweg 83, Nijmegen

Rianne Toenhake

Antroposofisch huisarts

Werkdagen: donderdag

06 27 85 04 16 | cb@cb-hypericon.nl 

Sinds september 2021 ben ik arts op het antroposofische consultatiebureau te Nijmegen & ik stel me hier graag voor.  

Mijn naam is Rianne Toenhake, afgestudeerd arts en ‘Arts voor Integrale Geneeskunde en Leefstijlgeneeskunde’ noemen. Naast deze titels, zie ik mezelf vooral als mens, vrouw en bruggenbouwster.

Tijdens mijn opleiding Geneeskunde kwam de antroposofie op mijn pad en vormt sindsdien een rijke inspiratiebron om gezondheid in een groter samenhangend verband te zien. Geïnspireerd door de antroposofie en de integratieve geneeskunde kijk ik graag naar de mens in zijn geheel. Naast lichamelijke klachten, zijn sociaal-emotionele aspecten en zingeving belangrijk: zowel voor ouder/verzorger als voor het kind.   

Ervaring

Ik volgde de opleiding Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen (België). Tijdens mijn studie deed ik een jaar lang stage in het antroposofische ziekenhuis in Witten-Herdecke (Duitsland) en werkte nadien een half jaar in de integratieve huisartsenpraktijk De Pretlei in Brasschaat.

De liefde voor ouder & kind ontstond tijdens mijn baan als jeugdarts bij de GGD Twente. Sinds maart 2022 focus ik mij volledig op mijn werk als arts voor integrale geneeskunde. Tevens ben ik yogadocent en massagetherapeut.  

Ik volgde meerdere bijscholingen en cursussen in de antroposofische geneeskunde (zowel in Duitsland als in Nederland, o.a. de interdisciplinaire basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg en de verdiepende module Jeugdgezondheidszorg vanuit het antroposofische opleidingsinstituut Plegan). Bovendien genoot ik verschillende training over de post-partum tijd, zowel in binnen-als buitenland (o.a. post-partum massage training bij BiA Training en Conscious Postpartum Caregiver Program bij Center for Sacred Window Studies). Deze kennis & skills deel ik graag bij uitdagingen in de post-partum tijd.

Ik geniet ervan mijn verder te verdiepen & te verrijken in de wereld van het ouder en kind. Vitaliteit, veerkracht en verbinding vormen daarbij kernwaarden.  

Ik verheug me erop ieder van jullie te mogen leren kennen, om samen de ontwikkeling van jullie kind te volgen. Daarbij hoor ik graag jouw/jullie visie, zorgen en concrete verwachtingen.  

Danielle Oosterbaan

Antroposofisch verpleegkundige

Werkdagen: donderdag

06 27 85 04 16 | cb@cb-hypericon.nl 

Sarah Maters

cb-assistente

Werkdagen: donderdag

06 27 85 04 16 | cb@cb-hypericon.nl 

Hoe werkt het?

Wanneer jullie uit de regio Gelderland-Zuid komen en jullie kind 0-4 jaar oud is, zijn jullie welkom op ons consultatiebureau. Ook biedt Rianne consulten aan voor de bevallen moeder. Komen jullie niet uit deze regio? Of is jullie kind ouder dan 4 jaar? Er bestaat ook de mogelijkheid om op het Kinderspreekuur te komen.

Voor de geboorte

Sinds oktober 2022 starten we met een prenataal consult, bij voorkeur in het tweede trimester en het liefst met beide aanstaande ouders.

Waarom? In de eerste duizend dagen van het leven (vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, cfr. Tessa Roseboom) zijn van fundamenteel belang voor de gezondheid en het welzijn voor de rest van het komende, nieuwe leven.  De gezondheid van een kind begint dus vanaf de bevruchting (en wellicht al daarvoor..).

Wat wordt er behandeld? Zowel voor beide ouders als het aanstaande nieuwe leven, is er zoveel waar we jullie mee kennis willen laten maken. Dit zal de rust van voor, tijdens en na de zwangerschap bevorderen. Dit consult zal helpen om de landing van de juist geboren ouders & het juist geboren kind zachter te laten verlopen. Omarm de kraamtijd. Verder besteden we aandacht aan de uitgangspunten van onze zorg en is er uiteraard ruimte voor jullie vragen.

Wie, waar, hoe lang? Dit consult wordt gedaan door arts Rianne, de duur is gem. 1 uur. Bij voorkeur in het tweede trimester en het liefst met beide aanstaande ouders. Ze gebruikt haar kennis vanuit de antroposofie, ayurveda en integrale geneeskunde. Het consult kan afhankelijk van wens & mogelijkheid fysiek plaatsvinden op Hypericon (donderdag) of online via videobellen (maandag, dinsdag).

Na de geboorte

Jullie kind. Het aantal bezoeken is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Als vuistregel geldt:

– 1e levensjaar: ongeveer 8 bezoeken waaronder een eerste huisbezoek
– 2e levensjaar: 2 bezoeken
– 3e levensjaar: 1-2 bezoeken
– 4e levensjaar: 1 bezoek
Deze bezoeken zijn afwisselend bij arts of verpleegkundige. De fysieke consulten vinden altijd plaats op donderdag. Telefonische (video) consulten kunnen plaats vinden op maandag en dinsdagen.

Jij als juist-geboren moeder. Er is tevens ruimte voor consulten specifiek voor de bevallen moeder. Loop je tegen uitdagingen aan in je herstel na de bevalling, zij het fysiek, mentaal of emotioneel? Vanuit haar kennis over de post-partum tijd staat Rianne je graag bij.

Kinderspreekuur

Arts Rianne doet tevens spreekuur voor ouders, die aanvullende vragen hebben op het reguliere consultatiebureau. Deze consulten richten zich op kinderen tussen 1 en 8 jaar, zowel uit de regio Gelderland-Zuid als daarbuiten. Thema’s die aan bod komen:

– Vaccinatievoorlichting in aanvulling op het reguliere consultatiebureau
– Ontwikkelingsvragen betreffende kinderen vanaf 1 jaar: bijv. zindelijkheid, eten, slapen, koppigheidsfase, …
– Opvoedingsvragen voor kinderen vanaf 1 jaar: opvoeden wordt niemand geleerd. De antroposofische kijk helpt ons te zoeken naar welke vraag het kind ons eigenlijk stelt. ‘Waarin daagt jouw kind jou uit?’. Praktisch, bij de opvoeding ondersteunende handreikingen volgen hier uit.

Tarieven 2022

– Consult arts: €45,- per half uur
– Telefonisch consult arts: €45,-
– Prenataal consult arts: €90,- (ca. één uur)
– Los recept buiten consult om: €20,-
– Consult en huisbezoek verpleegkundige: €35,- per half uur
– Vaccinatie consult met de arts (mogelijk via beeldbellen, telefonisch of op locatie): €55 per half uur
– Kinderspreekuur: (mogelijk via beeldbellen, telefonisch of op locatie): €55 per half uur

Danielle Oosterbaan wordt ten dele gedetacheerd vanuit de GGD. Ook de assistente, Sarah Maters wordt gedetacheerd vanuit de GGD voor een dagdeel per week. De arts en verpleegkundige mailen aansluitend aan het consult de factuur. Aan ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd per pin te betalen.

Niet nagekomen afspraken worden (zonder afzegging uiterlijk 48 uur van te voren, m.u.v. ziekte) in rekening gebracht.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

De ziektekostenverzekeraar vergoedt in het algemeen (deels) de bedragen voor de artsconsulten vanuit de aanvullende polis onder de noemer “natuurgeneeskunde”, de verpleegkundige consulten vanuit de aanvullende polis onder de noemer “antroposofie”.

Een indicatie voor de terugbetalingsmogelijkheden van de consulten vind je per verzekering op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde  en www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde

Vraag echter het juiste bedrag na bij uw verzekering. Als u navraag doet, is het van belang dat u specifiek vraagt naar de vergoeding de natuurgeneeskundig arts en de vergoeding van de antroposofische verpleegkundige (dit valt onder alternatieve geneeswijzen). Daarbij kunt u de beroepsverenigingen noemen waar we bij aangesloten zijn:
– Arts: AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde)
– Verpleegkundige: V&VN Antroposofische Zorg en NVAZ

Bij vragen, laat het ons weten via e-mail: cb@cb-hypericon.nl