Antroposofisch consultatiebureau in Nijmegen

Wat doet consultatie bureau Hypericon?
Net als bij elk ander consultatiebureau staat preventief medische en verpleegkundige zorg voor zuigelingen en peuters tot 4 jaar centraal.
Groei, taalontwikkeling en motorische ontwikkeling worden gevolgd.

Consultatiebureau Hypericon onderscheidt zich van reguliere consultatiebureaus, omdat zij werkt vanuit de antroposofische/holistische mensvisie. De medewerkers laten zich inspireren door alles wat ze aan de kinderen zien en beleven. Zij willen adviezen geven die recht doen aan het betreffende kind en aansluiten bij de vragen van de ouders. Zij willen hen ondersteunen om tot eigen overwogen beslissingen te komen. Verder is er een ruime ervaring opgebouwd in het genuanceerd adviseren over vaccinaties, begeleiding van ziekte, het gebruik van vitamine K en D, vegetarische/natuurvoeding, en wollen en zijden kleding. Ze werken samen met de andere disciplines in huis en verwijzen indien nodig door naar gespecialiseerde zorg.

Regelmatig worden er cursussen en workshops aangeboden over natuurlijke kraamzorg, warmtezorg en “gezond” omgaan met ziekte.
Vaccinatievoorlichting, toegankelijk voor ouders van consultatiebureau Hypericon en andere belangstellenden. Deze  worden op dit moment georganiseerd door de werkgroep Wegwijzer Antroposofie onder de noemer Ouderbijeenkomsten “Vaccineren bespreekbaar maken”. Zie ook: www.wegwijzerantroposofie.nl voor data. De aanmelding gaat via wegwijzerantropsofie@ziggo.nl

Aanmelden en overleg
Via 06-27850416 of via mail cb@cb-hypericon.nl 

Telefonisch spreekuur
Donderdag 16.00 – 17.00 uur (06-27850416)
Maandag en donderdag worden uw ingesproken of toegestuurde vragen beantwoord.

Contact

  • Bezoek het Centrum
    Berg en Dalseweg 83, Nijmegen

Rianne Toenhake

Antroposofisch huisarts

Werkdagen: donderdag

06 27 85 04 16 | cb@cb-hypericon.nl 

Als nieuwe arts van het antroposofische consultatiebureau te Nijmegen stel ik me graag voor.  

Mijn naam is Rianne Toenhake, afgestudeerd arts en parttime werkzaam als jeugdarts bij de GGD Twente. Sinds dit jaar mag ik mij tevens ‘Arts voor Integrale Geneeskunde en Leefstijlgeneeskunde’ noemen. Naast deze titels, zie ik mezelf vooral als mens, vrouw en verbinder.  

Tijdens mijn opleiding Geneeskunde kwam de antroposofie op mijn pad en vormt sindsdien een rijke inspiratiebron om gezondheid in een groter samenhangend verband te zien. Geïnspireerd door de antroposofie en de integratieve geneeskunde kijk ik graag naar de mens in zijn geheel. Naast lichamelijke klachten, zijn sociaal-emotionele aspecten en zingeving belangrijk: zowel voor ouder/verzorger als voor het kind.   

Ervaring 

Ik volgde de opleiding Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen (België). Tijdens mijn studie deed ik een jaar stage in het antroposofische ziekenhuis in Witten-Herdecke (Duitsland) en werkte nadien een half jaar in de integratieve huisartsenpraktijk De Pretlei in Brasschaat. Ik volgde meerdere bijscholingen en cursussen in de antroposofische geneeskunde. Sinds juli 2020 werk ik parttime bij de GGD Twente als jeugdarts. Tevens ben ik yogadocent en massagetherapeut.  

Komend jaar volg ik de interdisciplinaire basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg en de verdiepende module Jeugdgezondheidszorg vanuit het antroposofische opleidingsinstituut Plegan. Ik geniet ervan mijn verder te verdiepen & te verrijken in de wereld van het kind, moeder en vader. Vitaliteit, veerkracht en verbinding vormen daarbij kernwaarden.  

Ik verheug me erop vanaf komend september ieder van jullie te mogen leren kennen, om samen de ontwikkeling van jullie kind te volgen. Daarbij hoor ik graag jouw/jullie visie, zorgen en concrete verwachtingen.  

Danielle Oosterbaan

Antroposofisch verpleegkundige

Werkdagen: donderdag

06 27 85 04 16 | cb@cb-hypericon.nl 

cb-assistente

Werkdagen: donderdag

06 27 85 04 16 | cb@cb-hypericon.nl 

Wanneer komt uw kind op het consultatiebureau?
Het aantal bezoeken is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Als vuistregel geldt:
– 1e levensjaar ongeveer 9 bezoeken waaronder een eerste huisbezoek
– 2e levensjaar 2 bezoeken
– 3e levensjaar 1-2 bezoeken
– 4e Levensjaar 1 bezoek
Deze bezoeken zijn afwisselend bij arts of verpleegkundige.

Nb De hielprik en gehoortest worden uitgevoerd door de GGD.

Vaccinatiebijeenkomsten en Workshops

  • Vaccinatievoorlichting. Deze  worden op dit moment georganiseerd door de werkgroep Wegwijzer Antroposofie onder de noemer Ouderbijeenkomsten “Vaccineren bespreekbaar maken”. Zie ook: www.wegwijzerantroposofie.nl voor data. De aanmelding gaat via wegwijzerantropsofie@ziggo.nl
  • Workshops Zieken Thuis, verzorging van het kleine kind, natuurlijke kraamzorg en op aanvraag andere thema’s. U kunt per mail nadere informatie opvragen.

Tarieven 2021
– Consult arts €45,-
– Consult en huisbezoek verpleegkundige €35,-

Danielle Oosterbaan wordt ten dele gedetacheerd vanuit de GGD. Ook de assistente wordt gedetacheerd vanuit de GGD voor een dagdeel per week. De arts en verpleegkundige mailen op de dag van het consult de factuur. Aan ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd per pin te betalen, aansluitend aan het consult.

Niet nagekomen afspraken worden (zonder afzegging uiterlijk 48 uur van te voren, m.u.v. ziekte) in rekening gebracht.

Vergoeding door de zorgverzekeraar:
De ziektekostenverzekeraar vergoedt in het algemeen (deels) de bedragen voor de artsconsulten vanuit de aanvullende polis onder de noemer natuurgeneeskunde, de verpleegkundige consulten vanuit de aanvullende polis onder de noemer antroposofie. Een indicatie voor de terugbetalingsmogelijkheden van de consulten vind je per verzekering op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde 
Vraag echter het juiste bedrag na bij uw verzekering. Als u navraag doet, is het van belang dat u specifiek vraagt naar de vergoeding de natuurgeneeskundig arts en de vergoeding van de antroposofische verpleegkundige (dit valt onder alternatieve geneeswijzen). Daarbij kunt u de beroepsverenigingen noemen waar we bij aangesloten zijn:
– Arts: AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde)
– Verpleegkundige: V&VN Antroposofische Zorg en NVAZ

Waar voorheen stond “Antroposofisch consult arts M. Prinsen behandelcode 24300”, staat vanaf september “Artsconsult Integrale Geneeskunde Natuurgeneeskunde arts R.H. Toenhake prestatiecode 24005”.