Antroposofisch consultatiebureau in Nijmegen

Wat doet consultatie bureau Hypericon?
Net als bij elk ander consultatiebureau staat preventief medische en verpleegkundige zorg voor zuigelingen en peuters tot 4 jaar centraal.
Groei, taalontwikkeling en motorische ontwikkeling worden gevolgd.

Consultatiebureau Hypericon onderscheidt zich van reguliere consultatiebureaus, omdat zij werkt vanuit de antroposofische/holistische mensvisie. De medewerkers laten zich inspireren door alles wat ze aan de kinderen zien en beleven. Zij willen adviezen geven die recht doen aan het betreffende kind en aansluiten bij de vragen van de ouders. Zij willen hen ondersteunen om tot eigen overwogen beslissingen te komen. Verder is er een ruime ervaring opgebouwd in het genuanceerd adviseren over vaccinaties, begeleiding van ziekte, het gebruik van vitamine K en D, vegetarische/natuurvoeding, en wollen en zijden kleding. Ze werken samen met de andere disciplines in huis en verwijzen indien nodig door naar gespecialiseerde zorg.

Regelmatig worden er cursussen en workshops aangeboden over natuurlijke kraamzorg, warmtezorg en “gezond” omgaan met ziekte.
Maandelijks is er een vaccinatievoorlichting, toegankelijk voor ouders van consultatiebureau Hypericon en andere belangstellenden.

Aanmelden en overleg
Via 06-27850416 of via mail cb@cb-hypericon.nl 

Telefonisch spreekuur
Donderdag 16.00 – 17.00 uur (06-27850416)
Maandag en donderdag worden uw ingesproken of toegestuurde vragen beantwoord.

Contact

  • Bezoek het Centrum
    Berg en Dalseweg 83, Nijmegen

Marian Prinsen

Antroposofisch huisarts

Werkdagen: donderdag

06 27 85 04 16 | cb@cb-hypericon.nl 

Danielle Oosterbaan

Antroposofisch verpleegkundige

Werkdagen: donderdag

06 27 85 04 16 | cb@cb-hypericon.nl 

Ria Kouwenberg

cb-assistente

Werkdagen: donderdag

06 27 85 04 16 | cb@cb-hypericon.nl 

Wanneer komt uw kind op het consultatiebureau?
Het aantal bezoeken is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Als vuistregel geldt:
– 1e levensjaar ongeveer 9 bezoeken waaronder een eerste huisbezoek
– 2e levensjaar 2 bezoeken
– 3e levensjaar 1-2 bezoeken
– 4e Levensjaar 1 bezoek
Deze bezoeken zijn afwisselend bij arts of verpleegkundige.

Nb De hielprik en gehoortest worden uitgevoerd door de GGD.

Vaccinatiebijeenkomsten en Workshops
• Aanmelding voor vaccinatiebijeenkomsten: Door Marian Prinsen: cb@cb-hypericon.nl 
• Workshops Zieken Thuis, verzorging van het kleine kind, natuurlijke kraamzorg en op aanvraag andere thema’s. U kunt per mail nadere informatie opvragen.

Tarieven per 1 januari 2020
– Consult arts €40,-
– Consult en huisbezoek verpleegkundige €32,50

Danielle Oosterbaan wordt ten dele gedetacheerd vanuit de GGD. Ook Ria Kouwenberg, wordt als assistente gedetacheerd vanuit de GGD voor een dagdeel per week. De arts en verpleegkundige mailen op de dag van het consult de factuur. Aan ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd per pin te betalen, aansluitend aan het consult.

Niet nagekomen afspraken worden (zonder afzegging uiterlijk 48 uur van te voren, m.u.v. ziekte) in rekening gebracht.

Vergoeding door de zorgverzekeraar: Raadpleeg vooraf uw polis of vraag uw zorgverzekeraar. Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u de facturen declareren, als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Als u zelf navraag doet bij de zorgverzekeraar is het van belang dat u specifiek vraagt naar de vergoeding van de antroposofisch arts en de vergoeding van de antroposofisch verpleegkundige (dit valt onder alternatieve geneeswijzen). Daarbij kunt u de beroepsverenigingen noemen waar we bij aangesloten zijn :
Arts: NVAA en NVAZ
Verpleegkundige: V&VN Antroposofische Zorg en NVAZ