Klachten

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!
De medewerkers van Hypericon vinden een goede dienstverlening belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u over uw behandeling of uw bezoek niet tevreden bent. Als dat zo is, willen we dat graag van u horen.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als u vindt dat u onjuist bent bejegend, onjuist bent geïnformeerd of onjuist bent behandeld. Ook over onvolkomenheden in de organisatie kunt u een klacht indienen.

Bij wie kunt u uw klacht kwijt?
Een klacht kunt u het beste direct bespreken met de betreffende hulpverlener of medewerker, die zal met u praten en samen met u de onvrede uit de wereld proberen te helpen. Lost dit gesprek uw probleem niet op, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van Hypericon.

Wat kan de klachtencommissie voor u doen?
De belangrijkste taken van de klachtencommissie zijn:

– Het verhelderen van een klacht of ongenoegen.
– Het geven van informatie en advies.
– Het bemiddelen bij een klacht.
– De klachtencommissie kan een gesprek regelen tussen u en de betrokken medewerker, waarbij één van de leden aanwezig is.
– Het proberen om tot een oplossing te komen

Ontevreden over de afhandeling van uw klacht?
Als u zich niet kunt vinden in het resultaat van de interne klachtenregeling, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de diverse beroepsverenigingen. De klachtencommissie kan u over deze instanties informeren.

Hoe is de klachtencommissie bereikbaar?

Klachtencommissie Hypericon
Berg en Dalseweg 83
6522 BC Nijmegen
bij voorkeur per mail:
bestuurhypericon@hotmail.nl

Onafhankelijke klachtencommissies

IKBC Interdisciplinaire Klachten- en Bemiddelingscommissie
Postbus 839, 3700 AV Zeist | 030 694 55 44 | www.nvaz.nl
Klachtencommissie Huisartsenzorg Zuid-Nederland | Postbus 8018, 5601 KA
Eindhoven | 040 21 22 780 | www.klachtenhuisarts.nl
Zorgbelang Nederland | 0900 243 70 70 (10 ct/m) | www.zorgbelang-nederland.nl.


KLACHTENREGELING HUISARTSENPRAKTIJK

Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.
Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE  klik HIER voor het formulier.  De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Contact

  • Bezoek het Centrum
    Berg en Dalseweg 83, Nijmegen