Klachten

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!
De medewerkers van Hypericon vinden een goede dienstverlening belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u over uw behandeling of uw bezoek niet tevreden bent. Als dat zo is, willen we dat graag van u horen.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als u vindt dat u onjuist bent bejegend, onjuist bent geïnformeerd of onjuist bent behandeld. Ook over onvolkomenheden in de organisatie kunt u een klacht indienen.

Bij wie kunt u uw klacht kwijt?
Een klacht kunt u het beste direct bespreken met de betreffende hulpverlener of medewerker, die zal met u praten en samen met u de onvrede uit de wereld proberen te helpen. Lost dit gesprek uw probleem niet op, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van Hypericon.

Wat kan de klachtencommissie voor u doen?
De belangrijkste taken van de klachtencommissie zijn:

– Het verhelderen van een klacht of ongenoegen.
– Het geven van informatie en advies.
– Het bemiddelen bij een klacht.
– De klachtencommissie kan een gesprek regelen tussen u en de betrokken medewerker, waarbij één van de leden aanwezig is.
– Het proberen om tot een oplossing te komen

Ontevreden over de afhandeling van uw klacht?
Als u zich niet kunt vinden in het resultaat van de interne klachtenregeling, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de diverse beroepsverenigingen. De klachtencommissie kan u over deze instanties informeren.

Hoe is de klachtencommissie bereikbaar?

Klachtencommissie Hypericon
Berg en Dalseweg 83
6522 BC Nijmegen
bij voorkeur per mail:
bestuurhypericon@hotmail.nl

Onafhankelijke klachtencommissies

IKBC Interdisciplinaire Klachten- en Bemiddelingscommissie
Postbus 839, 3700 AV Zeist | 030 694 55 44 | www.nvaz.nl
Klachtencommissie Huisartsenzorg Zuid-Nederland | Postbus 8018, 5601 KA
Eindhoven | 040 21 22 780 | www.klachtenhuisarts.nl
Zorgbelang Nederland | 0900 243 70 70 (10 ct/m) | www.zorgbelang-nederland.nl.