Hoe werkt het?

Wanneer jullie uit de regio Gelderland-Zuid komen en jullie kind 0-4 jaar oud is, zijn jullie welkom op ons consultatiebureau. Ook biedt Rianne consulten aan voor de bevallen moeder. Komen jullie niet uit deze regio? Of is jullie kind ouder dan 4 jaar? Er bestaat ook de mogelijkheid om op het Kinderspreekuur te komen.

Voor de geboorte

Sinds oktober 2022 starten we met een prenataal consult, bij voorkeur in het tweede trimester en het liefst met beide aanstaande ouders.

Waarom? In de eerste duizend dagen van het leven (vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, cfr. Tessa Roseboom) zijn van fundamenteel belang voor de gezondheid en het welzijn voor de rest van het komende, nieuwe leven.  De gezondheid van een kind begint dus vanaf de bevruchting (en wellicht al daarvoor..).

Wat wordt er behandeld? Zowel voor beide ouders als het aanstaande nieuwe leven, is er zoveel waar we jullie mee kennis willen laten maken. Dit zal de rust van voor, tijdens en na de zwangerschap bevorderen. Dit consult zal helpen om de landing van de juist geboren ouders & het juist geboren kind zachter te laten verlopen. Omarm de kraamtijd. Verder besteden we aandacht aan de uitgangspunten van onze zorg en is er uiteraard ruimte voor jullie vragen.

Wie, waar, hoe lang? Dit consult wordt gedaan door arts Rianne, de duur is gem. 1 uur. Bij voorkeur in het tweede trimester en het liefst met beide aanstaande ouders. Ze gebruikt haar kennis vanuit de antroposofie, ayurveda en integrale geneeskunde. Het consult kan afhankelijk van wens & mogelijkheid fysiek plaatsvinden op Hypericon (donderdag) of online via videobellen (maandag, dinsdag).

Na de geboorte

Jullie kind. Het aantal bezoeken is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Als vuistregel geldt:

– 1e levensjaar: ongeveer 8 bezoeken waaronder een eerste huisbezoek
– 2e levensjaar: 2 bezoeken
– 3e levensjaar: 1-2 bezoeken
– 4e levensjaar: 1 bezoek
Deze bezoeken zijn afwisselend bij arts of verpleegkundige. De fysieke consulten vinden altijd plaats op donderdag. Telefonische (video) consulten kunnen plaats vinden op maandag en dinsdagen.

Jij als juist-geboren moeder. Er is tevens ruimte voor consulten specifiek voor de bevallen moeder. Loop je tegen uitdagingen aan in je herstel na de bevalling, zij het fysiek, mentaal of emotioneel? Vanuit haar kennis over de post-partum tijd staat Rianne je graag bij.

Kinderspreekuur

Arts Rianne doet tevens spreekuur voor ouders, die aanvullende vragen hebben op het reguliere consultatiebureau. Deze consulten richten zich op kinderen tussen 1 en 8 jaar, zowel uit de regio Gelderland-Zuid als daarbuiten. Thema’s die aan bod komen:

– Vaccinatievoorlichting in aanvulling op het reguliere consultatiebureau
– Ontwikkelingsvragen betreffende kinderen vanaf 1 jaar: bijv. zindelijkheid, eten, slapen, koppigheidsfase, …
– Opvoedingsvragen voor kinderen vanaf 1 jaar: opvoeden wordt niemand geleerd. De antroposofische kijk helpt ons te zoeken naar welke vraag het kind ons eigenlijk stelt. ‘Waarin daagt jouw kind jou uit?’. Praktisch, bij de opvoeding ondersteunende handreikingen volgen hier uit.

Tarieven 2022

– Consult arts: €45,- per half uur
– Telefonisch consult arts: €45,-
– Prenataal consult arts: €90,- (ca. één uur)
– Los recept buiten consult om: €20,-
– Consult en huisbezoek verpleegkundige: €35,- per half uur
– Vaccinatie consult met de arts (mogelijk via beeldbellen, telefonisch of op locatie): €55 per half uur
– Kinderspreekuur: (mogelijk via beeldbellen, telefonisch of op locatie): €55 per half uur

Danielle Oosterbaan wordt ten dele gedetacheerd vanuit de GGD. Ook de assistente, Sarah Maters wordt gedetacheerd vanuit de GGD voor een dagdeel per week. De arts en verpleegkundige mailen aansluitend aan het consult de factuur. Aan ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd per pin te betalen.

Niet nagekomen afspraken worden (zonder afzegging uiterlijk 48 uur van te voren, m.u.v. ziekte) in rekening gebracht.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

De ziektekostenverzekeraar vergoedt in het algemeen (deels) de bedragen voor de artsconsulten vanuit de aanvullende polis onder de noemer “natuurgeneeskunde”, de verpleegkundige consulten vanuit de aanvullende polis onder de noemer “antroposofie”.

Een indicatie voor de terugbetalingsmogelijkheden van de consulten vind je per verzekering op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde  en www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde

Vraag echter het juiste bedrag na bij uw verzekering. Als u navraag doet, is het van belang dat u specifiek vraagt naar de vergoeding de natuurgeneeskundig arts en de vergoeding van de antroposofische verpleegkundige (dit valt onder alternatieve geneeswijzen). Daarbij kunt u de beroepsverenigingen noemen waar we bij aangesloten zijn:
– Arts: AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde)
– Verpleegkundige: V&VN Antroposofische Zorg en NVAZ

Bij vragen, laat het ons weten via e-mail: cb@cb-hypericon.nl