Ouder- en kindzorg

Hypericon Hypericon Hypericon
Marian Prinsen Daniëlle Oosterbaan Judith Mulder

Marian Prinsen, antroposofisch huisarts
Danielle Oosterbaan, antroposofisch verpleegkundige
Judith Mulder, antroposofisch verpleegkundige

werkdag: donderdag

Aanmelden
Via 06 27 85 04 16 of via mail cb@cb-hypericon.nl

Telefonisch spreekuur
Donderdag 16.00 - 17.00 uur (06 27 85 04 16 )
(Maandag en donderdag worden uw ingesproken of gemailde vragen beantwoord)

Vergoeding Raadpleeg vooraf uw polis of vraag uw zorgverzekeraar.

Tarief per 1 januari 2016
- Consult arts € 37,50 hiervoor krijgt u een rekening via de mail thuis gestuurd.
- De verpleegkundigen werken met een jaarlijkse bijdrage;
Eerste levensjaar € 120,-
Tweede en derde levensjaar € 60,-
Vierde levensjaar € 30,-
Deze bijdrage is afgestemd op het feit dat Danielle Oosterbaan voor de basis consultatiebureauzorg wordt gedetacheerd vanuit de GGD.
Ook Ria Kouwenberg, wordt als assistente gedetacheerd vanuit de GGD voor een dagdeel per week.

Eenmaal per jaar wordt er een jaarfactuur verstuurd, afgestemd op de leeftijd van het kind(eren).
Deze bijdrage dekt het volgende:
- Alle verpleegkundige consulten en de extra tijd en zorg die hierin geleverd wordt vanuit de antroposofie op dit bureau, waaronder ook de verplichte scholingen op dit gebied.
- Telefonische consulten en vragen via de mail , administratieve verwerking.
- Huur, schoonmaakkosten en veilig internet
- Het boekje “De groeiwijzer van 0-1 jaar” voor eerste kinderen, deze wordt tijdens het eerste huisbezoek gegeven.

Niet nagekomen afspraken worden zonder afzegging <24 uur van te voren (m.u.v. ziekte) in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de afspraken bij de verpleegkundige.

Vergoeding door de zorgverzekeraar: Raadpleeg vooraf uw polis of vraag uw zorgverzekeraar.
Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u de facturen declareren, als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.
Als u zelf navraag doet bij de zorgverzekeraar is het van belang dat u specifiek vraagt naar de vergoeding van de antroposofisch arts en de vergoeding van de antroposofisch verpleegkundige (dit valt onder alternatieve geneeswijzen). Daarbij kunt u de beroepsverenigingen noemen waar we bij aangesloten zijn
Verpleegkundigen: NVAZ en V&VN
Arts: NVAA en NVAZ

Twee handige websites zijn: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde en https://www.overstappen.nl/zorgverzekering/vergoedingen/antroposofie/
Zorgverzekeraars hanteren een zorggids (waar alle gecontracteerde zorgverleners in opgenomen zijn) of het lidmaatschap van een beroepsvereniging).

Wat doet CB Hypericon:
Net als bij elk ander consultatiebureau staat preventief medische en verpleegkundige zorg voor zuigelingen en peuters tot 4 jaar centraal.
Groei, taalontwikkeling en motorische ontwikkeling worden gevolgd.
Consultatiebureau Hypericon onderscheidt zich van andere consultatiebureaus, omdat zij werkt vanuit de antroposofische /holistische mensvisie. De medewerkers laten zich inspireren door alles wat ze aan de kinderen zien en beleven. Zij willen adviezen geven die recht doen aan het betreffende kind en aansluiten bij de vragen van de ouders. Zij willen hen ondersteunen om tot eigen overwogen beslissingen te komen. Verder is er een ruime ervaring opgebouwd in het genuanceerd adviseren over vaccinaties, begeleiding van ziekte, het gebruik van vitamine K en D, natuurvoeding, wollen en zijden kleding, vegetarische voeding en voedingsproblemen. Ze werken samen met de andere disciplines in huis en verwijzen indien nodig door naar gespecialiseerde zorg.
Regelmatig worden er cursussen en workshops aangeboden over warmtezorg en “gezond” omgaan met ziekte.
Maandelijks is er een vaccinatievoorlichting, toegankelijk voor ouders van CB Hypericon en andere belangstellenden.

Nb De hielprik en gehoortest worden uitgevoerd door de GGD.

Wanneer komt uw kind op het consultatiebureau?
Het aantal bezoeken is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Als vuistregel geldt:
- 1e levensjaar circa 9 bezoeken waaronder een eerste huisbezoek
- 2e levensjaar 3-4 bezoeken
- 3e levensjaar 1-2 bezoeken
- 4e Levensjaar 1-2 bezoeken
Deze bezoeken zijn afwisselend bij arts of verpleegkundige.