Nieuws

Wij gaan starten met het Patiëntenportaal.

Dit is een beveiligde patiëntenomgeving, hier kunt u veilig uw zorg online regelen bij onze praktijk.

Wilt u een afspraak maken zonder wachttijd aan de telefoon, op een moment dat het u uitkomt? Dan kunt u hiervoor gemakkelijk gebruik maken van de webagenda. Heeft u medicijnen nodig die u langdurig gebruikt en die eerder door uw huisarts zijn voorgeschreven? Dan kunt u online uw herhaalrecepten aanvragen. Hiervoor willen wij u verzoeken uw actuele medicatielijst van de apotheek af te geven bij de assistente zodat u in het vervolg uw chronische medicatie via het portaal kunt aanvragen.

-> inloggen patiëntenportaal

Stichting ter bevordering van de antroposofische geneeskunst (STAG/hypericon)

zoekt bestuurslid/penningmeester

Meer informatie is verkrijgbaar bij de huidige penningmeester: dhr. Frans van Raamsdonk, bereikbaar op: 06-45949826

of per mail: bestuurhypericon@hotmail.com

Interview Tijdschrift Stief m/v

In editie 4 van het tijdschrift Stief m/v staat een interview met onze psycholoog Wilmy Seykens over de meerwaarde van familieopstellingen voor samengestelde gezinnen. Er ligt een inkijkexemplaar van het magazine in de wachtkamer.

Bent u benieuwd naar wat een familieopstelling voor uw (samengestelde) gezin kan betekenen lees dan hier verder.

De eerstvolgende thema-dag familieopstellingen voor samengestelde gezinnen/co-ouders staat gepland voor 19 januari 2019.

Aanmelden kan via workshop@wilmyseykens.nl

DISCLAIMER: OVER UW MEDISCHE KOSTEN

Beste patiënten,

Op deze plek willen we U vertellen hoe de verantwoordelijkheden liggen ten aanzien van kosten, als gevolg van beslissingen, die we met U nemen in de spreekkamer, of bij de assistentes.

Wij zijn gezondheidszorgverleners en denken met u na, wat het meest passende is om te doen, voor uw situatie. De daaraan verbonden kosten zijn vervolgens uw verantwoordelijkheid. Soms kunnen we u waarschuwen, dat iets niet vergoed wordt en erg duur is, maar vaak zijn we ook niet op de hoogte, en hebben alleen de medische argumenten de aandacht.

Bij deze willen wij er u op wijzen, dat eventueel te maken kosten als gevolg van een verwijzing (voor bijvoorbeeld aanvullend onderzoek of naar een fysiotherapeut, psycholoog of specialist) of een recept, geheel bij u als patiënt liggen.

Meestal zal dit geen probleem zijn, maar omdat het een enkele keer wel een probleem was, geven wij het bij deze aan.

Uw huisartsen en assistentes

Per 1 januari zullen de artsen op de volgende werkdagen aanwezig zijn;

Marian Prinsen: dinsdag, woensdag en vrijdag
Marjan Meddens: maandag, woensdagochtend en donderdag
Carolien Grooters: maandag, dinsdag en vrijdag.

Aan alle patiënten die ingeschreven staan bij Ellen Boekwijt, huisarts

Per 1 januari 2018 ga ik mijn werkzaamheden binnen Hypericon beëindigen, omdat ik met pensioen ga. Met veel plezier kijk ik terug op een periode van bijna 19 jaar, waarin ik voor veel mensen iets heb mogen betekenen. Daar ben ik dankbaar voor. Ook als ik zie hoe Hypericon nu is: een fijne plek voor mensen om hulp te ontvangen, en hulp te geven. En, zo waardevol, dat we ondanks de eisen van de moderne tijd, om steeds sneller en efficiënter te moeten werken, iets essentieels hebben weten te behouden. Wat betreft het huisartsendeel zijn we van een groene kaart en pen naar de computer gegaan, en we zijn huisartsopleiders geworden: mooi om jonge artsen te laten zien hoe wij werken.
Nu tijd en ruimte voor iets anders in mijn leven.
Dank voor uw/jullie vertrouwen al die jaren, het was goed.
Carolien Grooters, huisarts, gaat mijn werk overnemen.