Huisarts, Integrative Medicine

Klachten als uiting van een overlopende regenton

Mijn naam is Eljanne Wardenier. Sinds 2013 ben ik naast mijn werk als huisarts in Zevenaar 2 dagen per week werkzaam in artsenpraktijk Het Veld binnen Hypericon waar ik meer tijd en mogelijkheden heb uw klachten daadwerkelijk te helpen oplossen.

Bij begrip van het ontstaan van chronische klachten gebruik ik vaak het voorbeeld van het lichaam als een regenton. Met de jaren stapelen belastende factoren zich in ons lichaam op (lees: de regenton wordt voller en voller) zonder direct klachten te veroorzaken. Het lichaam is namelijk in staat veel te compenseren. Belastende factoren zijn bijvoorbeeld chronische stress, emotionele trauma’s, onopgeloste infecties, onvolwaardige voeding of tekorten, gifstoffen uit de omgeving als fijnstof en pesticiden maar meestal hoort ook reguliere medicatie in dit rijtje thuis.

Op het moment dat belastingen zich opstapelen kunnen deze zo groot worden dat het lichaam hier niet meer mee uit de voeten kan, ofwel de regenton stroomt over en klachten ontstaan. De oorzaak van deze klachten is dan niet de laatste druppel die het vat deed overlopen maar juist de onderliggende belastende factoren die maken dat het vat reeds tot de rand toe gevuld was. Tijdens een consult richten we ons op het analyseren van de belastende factoren in uw lichaam. Zo nodig wordt hiervoor aanvullend laboratoriumonderzoek of biofysisch onderzoek ingezet. Behandeling is erop gericht de geïdentificeerde belastingen te verminderen en aan te pakken. Hierbij maak ik gebruik van concrete adviezen tav leefstijl en voeding, het verminderen van psycho-emotionele stress en natuurlijke middelen/voedingssupplementen. Regelmatig kan reguliere medicatie hierdoor worden afgebouwd. Op deze manier kan de balans in het lichaam worden hersteld en kunnen klachten verdwijnen.

Contact

  • 06-45394118

    Neem telefonisch contact op

  • Bezoek ons Centrum
    Berg en Dalseweg 83, Nijmegen

Eljanne Wardenier

Huisarts Integrative Medicine, aanvullend geschoold op het gebied van voeding, suppletie, en klinische psycho-neuro-immunologie. Dit laatste betreft kennis over de wisselwerking tussen de verschillende orgaansystemen als verklaring voor het ontstaan van klachten of ziekte.

Werkdagen: woensdag en donderdag

06 45 39 41 18 | info@praktijkhetveld.nl  |  www.praktijkhetveld.nl  |  KvK 52753336

Persoonlijk verhaal | Eljanne Wardnier

Ik studeerde Gezondheidswetenschappen (Biologische Gezondheidskunde) aan de Universiteit Maastricht, Geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en volgde mijn specialisatie tot huisarts aan de Universiteit Utrecht.

Vanuit de wens het ontstaan van klachten en ziekte beter te begrijpen en daarmee meer mogelijkheden te kennen deze ook daadwerkelijk te kunnen helpen oplossen ben ik mijn blik gaan verbreden middels het volgen van aanvullende opleidingen binnen de natuurgeneeskunde en biofysische geneeskunde (Duitsland), psychodiagnostiek (Zwitserland) en leefstijlgeneeskunde en klinische psycho-neuro-immunologie (Nederland)

Helaas duurt het lang voordat beschikbare kennis over dit hoe en waarom over het ontstaan van ziekten uit de medische literatuur doorstroomt naar de dagelijkse praktijk en richtlijnen worden aangepast. Dit betekent niet dat inzichten hieruit niet al kunnen worden toegepast. Graag neem ik samen met u uw gezondheid onder de loep om te kijken waar mogelijkheden liggen ter vermindering van klachten en ter verbetering van uw welzijn.

Voor wie?
Kinderen en volwassen van alle leeftijden zijn van harte welkom

Vergoeding
De meeste verzekeraars vergoeden een deel van het consult vanuit het aanvullend pakket. Meer concrete informatie vindt u hier.

Aanmelden             
Met en zonder verwijzing van uw huisarts.
Bij voorkeur per mail, of telefonisch via 06-45394118