Geschiedenis

We gaan terug naar het jaar 1975. Twee vrije schoolmoeders wilden toen niet alleen een vrije opvoeding voor hun kinderen maar werden ook enthousiast om een gezondheidscentrum op te zetten vanuit de zelfde gedachte: hoe kunnen we onze kinderen zo begeleiden dat hun eigen ontwikkeling voorop blijf staan? Dit initiatief heeft tot het huidige Hypericon geleid.

Aanvankelijk is er gestart met een huisarts en een kunstzinnig therapeutes (Jaap van der Weg, Hermien Daniëls en Mariette Muller). Door de inzet van velen, enkele donaties, een lening en ondersteuning van twee stichtingen werd er een pand op de Groesbeekseweg aangekocht. In juli 1976 ging de praktijk er van start.

In de beweging van de zeventiger jaren groeide het centrum snel: twee fysiotherapeuten (Arie Nagtegaal en Wil Peeters), een euritmie therapeut (Dita Turkenburg) en een tweede arts (Jan Veenstra), voegden zich bij het team.
Niet alleen de gezondheidszorg maar ook de organisatievorm was op antroposofische leest geschoeid: de patiënten ondersteunden de medewerkers met een vrije bijdrage, die werd vervolgens naar behoefte verdeeld onder de therapeuten. Dit gebeurde in een vergadering van patiënten en medewerkers verenigd in ‘de stichting ter bevordering van de antroposofische geneeskunde’. Deze stichting is tot op de dag van vandaag nog eigenaar en beheerder van het huidige pand.

In 1978 kreeg het centrum de naam ‘Hypericon’, een naam die verwijst naar het Sint Janskruid (Hypericum perforatum), dat als geneesmiddel gebruikt wordt om de innerlijke zon te versterken. Inmiddels is de werking van dit kruid als ‘antidepressivum’ uitgebreid bekend en algemeen toegepast.
In 1985 (binnen 10 jaar) verhuist Hypericon naar een groter en toegankelijker pand aan de Berg-en-Dalseweg, waar het centrum nog altijd is gehuisvest.

Door de groei van het centrum en de tijdgeest van de tachtiger jaren was het sociale financiële systeem niet meer wenselijk en haalbaar. Er werd gekozen voor een structuur van zelfstandige ondernemers, waardoor er een eerste aanzet werd gegeven voor een individuele zakelijke verantwoordelijkheid, naast een verantwoordelijkheid voor het gehele centrum. De stichting kreeg hierdoor ook een andere functie. Enerzijds als verhuurder, anderzijds als ondersteuner en bewaker van het antroposofische gedachtegoed.

In 1990 is het pand grondig verbouwd, zodat het weer voldeed aan de inrichtingseisen van een modern gezondheidscentrum. Tijdens deze verbouwing is men korte tijd verhuisd naar het Albertinum Complex aan de Heyendaalseweg.

In de jaren die volgden is de ontwikkeling naar zelfstandigheid verder uitgekristalliseerd met behulp van een nieuw stichtingsbestuur. Samen met dit bestuur is er een organisatievorm opgezet, waar taken en verantwoordelijkheden beter geregeld werden. Hierdoor is er een structuur ontstaan waardoor er aan de toegenomen eisen binnen het hele veld van de zorg konden voldoen. Hypericon werd een goed draaiend gezondheidscentrum op weg naar een nieuw millennium!

Langzamerhand kregen er binnen Hypericon steeds meer stromingen gestalte, zoals craniosacraaltherapie, homeopathie, acupunctuur, ayurvedische therapie en familieopstellingen. Dit ging gelijk op met een tendens binnen de antroposofische zorg van een afnemend aanbod aan professionals.

In 2011 heeft dit proces geresulteerd in een aanvulling op de naam van het centrum met een nieuwe huisstijl en logo. Vanaf die tijd heette het centrum: ‘Hypericon, centrum voor Integratieve Geneeskunde’. Daarmee werd het centrum deel van een stroming in Nederland, die zich inzet om gedegen, werkzame en werkbare complementaire zorg in te bedden in de reguliere zorg. Antroposofische geneeskunde geldt al geruime tijd als schoolvoorbeeld van deze integratieve geneeskunde. Door deze naamsaanpassing kregen nu ook de andere richtingen binnen Hypericon formeel een plaats.

In 2013 stromen er nog meer professies het centrum binnen. Zo is Hypericon nu ook een psychiater, een ergotherapeut, een orthomoleculairtherapeut en een biofysisch werkend arts rijker. We zijn erg blij dat we ook weer mogen deelnemen aan de opleiding tot huisarts.

Zo heeft het initiatief uit 1976 zich ontwikkeld tot het Hypericon van nu!