Ergotherapie


Yvon Holdrinet (1973)
Ergotherapeut
NEI therapeut

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

024 32 34 656 | 06 48 85 37 33 | info@motyf.nl | www.motyf.nl
KVK 52369358

Aangesloten bij Ergotherapie Nederland
Vrijgevestigde Ergotherapeuten Gelderland
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici Ergotherapie

Aanmelden
U kunt zich direct aanmelden of met een verwijzing van een arts. (Alleen verwijzing van arts nodig bij CZ of consult aan huis).
Raadpleeg vooraf uw polis of vraag uw zorgverzekeraar

Vergoeding
Basis zorgverzekering (10 uur per kalenderjaar) en/of aanvullende zorgverzekering.
Raadpleeg vooraf uw polis of vraag uw zorgverzekeraar.

Wat is Ergotherapie?
Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Ergotherapie vindt vaak plaats op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk. Ik start met het bespreken van uw persoonlijke situatie, daarna kan gekozen worden voor een observatie van de activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden precies zijn. Om een compleet beeld te krijgen is er soms overleg met de arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers. Als alles duidelijk is worden er een aantal behandeldoelen opgesteld. De behandeling kan bestaan uit training, ergonomische adviezen, uitproberen van hulpmiddelen, hulp bij aanvragen van voorzieningen, begeleiding van de passing met bijvoorbeeld een rolstoel leverancier, etc.

Persoonlijk verhaal | Yvon Holdrinet (1973)
- Neitherapie (2010)
- Ergotherapie (1997)

Sinds april 2012 ben ik als ergotherapeut werkzaam bij Hypericon. Hiervoor heb ik ruim acht jaar op de afdeling Revalidatie van de St. Maartenskliniek gewerkt en sinds april 2011 ben ik mijn eigen praktijk gestart als Ergotherapeut en NEI therapeut. Door mijn jarenlange ervaring heb ik veel kennis van verschillende ziektebeelden en de beperkingen die hierbij kunnen horen. Ik kijk direct naar de praktische gevolgen en wat dit betekent voor de individu. Mijn aanvulling als natuurgeneeskundig therapeut is waardevol omdat ik verder kijk dan het medische plaatje. Dit komt in mijn hele benadering tot uitdrukking.