zoek op trefwoord

Doktersassistenten

024 32 34 656
Bianca Verhoeven Marja Thus Judith Janssen-Vossen

De assistenten zijn het centrale aanspreekpunt en de ruggengraat van onze huisartsenpraktijk. Zij hebben een belangrijke rol:
- Medisch: zij beoordelen uw hulpvraag, geven advies en bepalen met u hoeveel tijd er is om te handelen of af te wachten. Zij zijn net als artsen gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Deelt u gerust uw medische vraag met hen: het is hun vak. Zij hebben ook een zelfstandig spreekuur.

- Organisatorisch: zij zorgen voor de planning van bv spreekuren, visites en overleg momenten. Zij zorgen voor het voorraadbeheer van de praktijk. Zij denken, plannen en organiseren mee met alle nieuwe ontwikkelingen zoals automatisering, elektronisch patiëntendossiers, receptenafhandeling en nieuwe inschrijvingen.

- Administratief: zij hebben een belangrijke taak in het adequaat financieel beheer van de praktijk.