Acupunctuur


Henk Buist (1960)
acupuncturist

Op 16 april 2015 is na een kort en heftig ziekbed Henk overleden.

Wij zullen zijn vriendelijkheid, zijn rust en zorgvuldigheid, en grote passie voor de acupunctuur missen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.